Door diverse trends staat de vitaliteit van centra onder druk. Zo is het bezoekgedrag en -motief van centrumbezoekers sterk veranderd, met onder andere winkelleegstand tot gevolg. De gemeente Meierijstad staat dan ook voor de uitdaging om de drie centrumgebieden, met elk hun eigen sterke punten, aantrekkelijker te maken, zodat ze interessant blijven voor inwoners en bezoekers van buiten.

De afgelopen maanden hebben veel inwoners laten weten wat ze vinden van de centrumgebieden in de gemeente. Via een online poll, straatenquêtes, tijdens de inloopavond en een rondgang door onze centra met lokale ondernemers. Tijdens deze ‘ophaalfase’ is er een compleet beeld
ontstaan van de mogelijkheden en de knelpunten in de centra van Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode. Nu is het tijd om, met alle verzamelde informatie, een analyse van ieder centrum te maken. Zo wordt er bijvoorbeeld per centrum bekeken welke functies een toekomstbestendig centrum moet hebben. Er wordt onderzocht wat er verbeterd kan/moet worden en om het centrum vitaal te houden. Zo komen we tot een actuele, realistische centrumvisie voor Meierijstad. Binnenkort delen we het conceptplan met u.

Wilt u op de hoogte blijven?

Meer informatie, zoals een actuele planning, vindt u op www.centravanmeierijstad.nl. Via een blog op de website wordt regelmatig een update gegeven van de stand van zaken.

Molenstraat, Winkelcentrum
Tip de redactie!