logo Gemeente Meierijstad

Op 19 september zal de gemeenteraad van de gemeente Meierijstad vanaf 19.30 uur bijeen komen in het bestuurscentrum in Sint Oedenrode. In de raadsvergadering zullen dan besluiten genomen worden over o.a. de eerder in de commissievergadering zijn besproken.

De vergadering is openbaar, dus u bent van harte welkom om aanwezig te zijn.

Hieronder de agenda voor deze vergadering.

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Rondvraag
 4. Vragen artikel 33 Reglement van Orde
 5. Vaststelling besluitenlijst vergaderingen 27 juni en 2 juli 2019
 6. Ingekomen stukken
 7. Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, herziening Zijweg Dungen – Tielse Hoeve’ te Schijndel
 8. Vaststelling ‘Bestemmingsplan Lieshoutsedijk ongenummerd Sint-Oedenrode’
 9. Beschikbaarstelling aanvullend krediet vervanging voertuigen buitendienst
 10. Benoeming lid vertrouwenscommissie en lid werkgeverscommissie
 11. Vaststelling Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren Meierijstad
 12. Besluitvorming onderzoeksrapport Agrifood Capital van Rekenkamercommissie Meierijstad
 13. Beschikbaarstelling uitvoeringskrediet robuuste groenblauwe structuren 2019-2022
 14. Vaststelling ‘Verordening tot tweede wijziging Legesverordening Meierijstad 2019’
 15. Vaststelling nota “Kermisbeleid Meierijstad september 2019’
 16. Vaststelling detailhandelsvisie en –beleid gemeente Meierijstad
 17. Vaststelling horecavisie en – beleid gemeente Meierijstad en bijbehorende uitvoeringsagenda
 18. Sluiting
Tip de redactie!