logo Gemeente Meierijstad

Minderjarigen (tussen 12-18 jaar) die vuurwerkoverlast veroorzaken kunnen een taak- of leerstraf verwachten. De BOA’s (Bijzondere Opsporings Ambtenaren) van de gemeente Meierijstad zijn bevoegd om hen door te verwijzen naar Halt die deze straf oplegt. De gemeente Meierijstad wenst iedereen een fijne jaarwisseling en doet er alles aan om overlast door vuurwerk aan te pakken. Overlast kan gemeld worden via het reguliere nummer van de politie: 0900 – 8844. De komende periode zijn politie en de BOA’s op pad om op verschillende locaties en tijden te controleren op het afsteken van vuurwerk. Zij aarzelen niet om direct in actie te komen bij meldingen van overlast. Uit voorzorg verwijdert de gemeente een groot aantal afvalbakken en dicht deze af.

Wanneer mag het wel?

Vuurwerk mag van dinsdag 31 december 18.00 uur tot woensdag 1 januari 02.00 uur afgestoken worden. Deze afsteektijden zijn landelijk vastgesteld. Minderjarigen die buiten deze tijden vuurwerk afsteken kunnen rekenen op een straf in de vorm van een verwijzing naar Halt. De Halt-straf is een korte en snelle aanpak waarbij Halt de jongere confronteert met het eigen gedrag en de gevolgen daarvan. Meerderjarigen krijgen een geldboete. In alle gevallen geldt dat het vuurwerk in beslag wordt genomen. Bij schade aan bijvoorbeeld prullenbakken, bankjes of andere zaken, doet de gemeente altijd aangifte en verhaalt de schade op de veroorzaker.

Help letsel voorkomen

De meeste ongevallen met vuurwerkletsel gebeuren op Nieuwjaarsdag met vuurwerk dat niet is afgegaan. De slachtoffers zijn meestal jongeren tussen de 10 en 19 jaar. De gemeente ruimt op maar kan niet overal tegelijk zijn. Daarom kunt u een handje helpen door
(uw) vuurwerkafval direct te verwijderen. U kunt bij de plaatselijke vuurwerkverkoopadressen speciale afvalzakken halen. Deze kunt u in de maand januari gratis kwijt bij de gemeentelijke milieustraat.
Open chat
Tip de redactie!