Gemeentewapen, Meierijstad

Het nieuwe wapen van gemeente Meierijstad is bekend. Het wapen is tot stand gekomen door samenwerking met het Platform Erfgoed Meierijstad. Het wapen werd op advies van de Hoge Raad van Adel via een Koninklijk Besluit toegekend. De afbeeldingen van de drie voormalige gemeenten zijn herkenbaar in het nieuwe wapen.

Hoe is het nieuwe gemeentewapen tot stand gekomen?

De stuurgroep, bestaande uit de burgemeesters van de drie voormalige gemeentes, besloten dat bij een nieuwe gemeente een nieuw gemeentewapen hoort. Een belangrijke randvoorwaarde was een breed draagvlak. De heemkundige kringen en erfgoedvereniging, nu gevormd tot Platform Erfgoed Meierijstad, werden benaderd voor advies. Met dat advies heeft gemeente Meierijstad contact gezocht met De Hoge Raad van Adel (HRvA). De HRvA geeft een advies aan de hand van een historische schets. Vervolgens heeft de gemeente het verzoek om een nieuw gemeentewapen ingediend bij Zijne Majesteit de Koning. Het wapen werd toegekend via een Koninklijk Besluit op 23 oktober 2017. Het ‘wapendiploma’ werd op 20 december 2017 verleend en begin januari ontvangen.

De symboliek van het wapen

Het wapen van Meierijstad is uitgevoerd in de volgende kleuren:

  • Keel (rood) symboliseert moed en opoffering.
  • Sabel (zwart) staat voor kracht en gevaar.
  • Goud (geel) staat voor wijsheid en rijkdom.
  • Zilver (wit) staat voor trouw.

De betekenis van de afbeeldingen:

  • Het schuinkruis is geblokt van keel en zilver met een zwarte achtergrond. Het schuinkruis komt van het familiewapen dat de familie Van Erp(e) als heren van Frisselstein voerden.
  • De wassenaars van sabel met een gouden achtergrond. Voor zover bekend herinneren de wassenaars aan de familie Van Wassenaer, verwant aan de familie Van Duivenvoorde. Een andere, meer moderne lezing zou kunnen zijn dat de wassenaars (de halve manen) staan voor de groei en kracht die de drie gemeenten, na de fusie nastreven.
  • De burcht met hangtorentjes in keel en op zilver. Deze burcht herinnert aan de oude burcht van de Graven van Rode en kwam voor op een stads- of vrijheidszegel dat tot in de 17e eeuw in gebruik bleef. Opmerkelijk is dat de HRvA er voor gekozen heeft om het wapen niet langer in goud (burcht) en azuur (blauw, achtergrond) uit te voeren, maar daarvoor de zogeheten ‘streekeigen kleuren’ keel en zilver te gebruiken. De HRvA gaf aan dat het gebruik van de Rijkskleuren (goud en azuur) in het verleden werd gebruikt omdat de oorspronkelijke streekeigen kleuren onbekend waren. Met het gebruik van keel en zilver worden deze streekeigen kleuren weer terug gebracht.
Tip de redactie!