Meierijstad presenteert nieuw citymarketingbeleid: Made in Meierijstad

In het gemeentehuis in Veghel is vanavond tijdens een sneakpreview het nieuwe logo en het promotiemateriaal getoond waarmee Meierijstad zich op de kaart wil gaan zetten.  Het citymarketingbeleid is gemaakt samen met inwoners, ondernemers en stakeholders. Wethouder Jan Goijaarts begon daarom ook met het uitspreken van een dankwoord aan iedereen die heeft meegeholpen bij het opstellen van het citymarketingbeleid.

Door het communicatie adviesbureau werd daarna uiteen gezet hoe men is gekomen tot het nieuwe logo en het bijbehorende promotiemateriaal. Om tot het nieuwe citymarketingbeleid te komen is gesproken met een groot aantal inwoners van Meierijstad. Uit die gesprekken kwam naar voren dat het Meierijstad DNA bestaat uit een aantal kernpunten zoals hieronder beschreven. Nadat onderstaande punten toegelicht waren werd het nieuwe logo en het promotiemateriaal onthuld, zoals u hieronder kunt zien.

Wij zijn ondernemend, daadkrachtig en betrokken

Wat is typerend voor Meierijstad? Deze vraag kregen heel veel personen voorgelegd.  Drie belangrijke karaktertrekken kwamen naar voren: wij zijn ondernemend, daadkrachtig en betrokken. En wij zijn sterk in Food & Cultuur  in de meest brede zin van het woord. Denk bijvoorbeeld aan ons rijke verenigingsleven en onze festivals, zoals Paaspop. Ons karakter en onze sterke punten zie je terug in onze citymarketing campagne.

Ambitie

Met ons citymarketing beleid willen we bereiken dat meer mensen voor onze gemeente kiezen. We willen ondernemend talent aantrekken en jonge gezinnen, zodat onze kernen vitaal blijven en onze bedrijven kunnen beschikken over voldoende werknemers. Daarnaast willen we graag nog meer recreanten en Bourgondiërs trekken. Zodat nog meer mensen kunnen genieten van al het moois dat wij in huis hebben.

Het nieuwe citymarketing logo

Logo Made in Meierijstad

 

Het promotiemateriaal
Tip de redactie!