Vanaf 3 maart t/m 14 april ligt het ontwerp van de Groene Kaart van gemeente Meierijstad ter inzage. Op de Groene Kaart zijn alle waardevolle en monumentale bomen en andere houtopstanden opgenomen; in openbaar gebied én op particuliere gronden. Voor alle objecten op de Groene kaart is het in de toekomst noodzakelijk een omgevingsvergunning aan te vragen bij plannen voor kap, aantasting of rooien.

Groene Kaart

Per boom, bos, laanbeplanting of andere groenstructuur bevat de Groene Kaart een korte beschrijving en de classificatie. De Groene kaart kan in de toekomst nog verder worden aangevuld met relevante gegevens. Het is de bedoeling dat de kaart ook een bron van informatie wordt voor mensen die zich interesseren voor het groen in Meierijstad. Een jaar na de vaststelling vindt er een actualisatie van de Groene kaart plaats.
Meierijstad heeft vandaag de dag maar liefst 114.555 bomen in het openbaar gebied op de beheerlijst staan. Ruim 1800 individuele bomen in Meierijstad hebben de status monumentaal of waardevol op de ontwerp Groene Kaart; en aan ruim 3700 structuurvlakken is een status toegekend. De kaart is gemaakt in overleg met een klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers van natuurorganisaties en dorps- en wijkraden. Eerder hebben inwoners actief meegedaan aan de Boomcafés om de basis te leggen voor het nieuwe bomenbeleid dat de raad in 2020 vaststelde. Daarbij zijn ook bomen aangedragen voor de Groene Kaart.

Groene erfenis én toekomst

De Groene Kaart biedt duidelijkheid aan de inwoners van Meierijstad en aan medewerkers die kapaanvragen beoordelen. Maar volgens wethouder Harry van Rooijen is de Groene Kaart méér dan een lijst met vergunningsplichtige bomen: “Het is onze gemeenschappelijke groene erfenis, waar objecten met een verhaal zijn opgetekend; die we koesteren en beschermen. Want ook naar de toekomst zijn bomen de groene steunpilaren van de gemeente; het zijn structurele en waardevolle elementen die bijdragen aan de herkenbare structuur van onze dorpen en karakteristieke landschappen. Ze dragen bij aan een fijn woon- en leefklimaat, nemen CO2 op, en helpen hittestress te verkleinen”

Reageren t/m 14 april

Iedereen kan de ontwerp Groene Kaart inzien op www.meierijstad.nl/groenekaart. Daar staat een handleiding voor het gebruik van de kaart. De kaart is voorzien van een zoomfunctie en van een zoekfunctie, bijvoorbeeld op straatnaam. Ook is er een toelichting op de criteria die de gemeente hanteert bij de beoordeling van een boom of houtopstand.

Boom
Tip de redactie!