Meierijstad onderzoekt veilig open netwerk

logo Gemeente Meierijstad

In 2020 onderzoekt Meierijstad of lokale ondernemers en maatschappelijke instellingen
behoefte hebben aan een nieuw netwerk voor digitale diensten, genaamd BrabantRing.
Brabant Ring is een initiatief van de provincie en de B5-gemeenten. Doel is een extra
veilige digitale infrastructuur aan een selectieve groep te bieden voor (privacy) gevoelige data en experimenten. In de zomer van 2020 moet duidelijk zijn of en op welke schaal Meierijstad deelnemer wordt van het initiatief.

BrabantRing

Het initiatief BrabantRing is ontstaan toen de beheerders van glasvezelnetwerken steeds meer commerciële providers toelieten op hun netwerken. Deze commerciële providers bieden een breed scala van diensten aan, veelal gericht op de grote groepen gebruikers. Toename van het aantal hacks bij deze providers maakt de netwerken minder geschikt voor bepaalde gebruikers; vooral zij die nadrukkelijk behoefte hebben aan veiligheid rond het uitwisselen van informatie vinden bij deze providers vaak niet de veiligheid die zij noodzakelijk achten

Dossiers met klantinformatie

BrabantRing is een initiatief waarin provincie Noord-Brabant en gemeenten samenwerken om, lokaal, via een lokale netbeheerder en onafhankelijke provider, aansluiting te bieden op de al aanwezige netwerken van glasvezel. Tal van organisaties binnen de gezondheidszorg, het onderwijs en welzijnsvoorzieningen werken met klantinformatie en informatie-uitwisseling waarbij hoge eisen gesteld worden aan de privacy van hun klanten. Denk aan medische –of zorgdossiers van ziekenhuizen en huisartsen, maar ook aan Wmo- of bijstandsdossiers van de gemeente.

Productontwikkeling

BrabantRing biedt ook ruimte aan ontwikkelaars zoals startups; Op het netwerk kunnen
ontwikkelaars veilig bouwen aan producten die wellicht nog niet marktrijp zijn maar al wel getest moeten kunnen worden. Bijvoorbeeld nieuwe apps. Wethouder van Rooijen: “Meierijstad wil een aantrekkelijk vestigingsklimaat bieden voor (startende) bedrijven en ondernemers en een veilige digitale omgeving aan haar maatschappelijke instellingen. En BrabantRing kan daar een bouwsteen van zijn, als blijkt dat het in een behoefte voorziet. Daarom gaan we dat eerst onderzoeken. Komende zomer weten we of we door kunnen.” Bedrijven en maatschappelijke instellingen ontvangen na de jaarwisseling een uitnodiging om hun behoeften aan te geven.
Glasvezel

Tip de redactie!