Meierijstad gaat extra investeren in beter aanbod in de jeugdhulp

16 gemeenten (waaronder Meierijstad) in Noordoost Brabant en 88 aanbieders werken ruim twee jaar samen om te zorgen voor goede specialistische hulp aan jeugdigen. We zien dat er meestal een goed aanbod ligt voor jeugdigen. Maar, we zien ook dat er mismatches zijn tussen vraag en aanbod. En dat jongeren niet altijd op tijd de hulp krijgen die nodig en gewenst is. De gemeenten en aanbieders vinden dat er dringend extra maatregelen nodig zijn. En dat ze vaart moeten maken om de zorg beter te organiseren én de uitgaven beter te beheersen. De 16 gemeenten willen voor 2017 en 2018 extra geld beschikbaar stellen.

Zo willen de gemeenten samen met de jeugdhulpaanbieders zorgen voor kortere wachttijden. En dat de jeugdigen zoveel mogelijk de hulp krijgen die nodig en gewenst is. Dat ze minder vaak achter hetnet vissen omdat de gevraagde hulp niet (meer) voorhanden is. Of niet terecht kunnen dicht bij hun
woonplaats. De uitgangspunten van de jeugdhulp blijven hetzelfde. We blijven zorgen dat onze kinderen gezond en veilig opgroeien tot zelfstandige volwassenen. Als blijkt dat professionele hulp nodig is, dan bieden we die als gemeente aan. Zo licht, zo dichtbij en zo snel mogelijk.

Wat verandert er?

Wat er wel verandert, is de manier waarop we dat samen met de zorgaanbieders gaan doen. We gaan sommige dingen anders inkopen of anders organiseren. Zo komt het voor dat jeugdigen in een andere regio terecht komen wanneer de gewenste hulp niet beschikbaar is. De zorgaanbieders gaan dat aanbod nu in onze eigen regio ontwikkelen. Zodat jeugdigen in de eigen omgeving kunnen blijven. Ook gaan we zorgen voor meer hulp in een lichtere vorm in de eigen omgeving van de jeugdige. En we hebben afgesproken dat jeugdhulpaanbieders onderling meer gaan samenwerken. Zodat zij
samen zorgen voor een goed aanbod. Dat geldt zeker voor jeugdigen met ingewikkelde problemen. En ook als het gaat om een zorgvraag die niet een op een door 1 instelling opgepakt kan worden.

Budget

De 16 gemeenten willen de zorginstellingen financiële ruimte geven voor deze verandering. En voor het oplossen van knelpunten op korte termijn. Het gaat regionaal om ruim €11,9 miljoen voor 2017 en € 9,6 miljoen voor 2018. Dit bedrag komt bovenop het regionale inkoopbudget van ruim €102 miljoen in 2017 en 2018. De colleges gaan dit plan en de vraag om meer geld voorleggen aan hun gemeenteraad. De raden nemen voor half juli hierover een besluit.Tip de redactie!