25 sollicitanten voor burgemeesterschap Meierijstad

Op 17 mei is de sollicitatietermijn voor de vacature van burgemeester voor Meierijstad gesloten. De gemeente Meierijstad heeft via een persbericht laten weten dat er 25 geïnteresseerden voor deze vacature. Hieronder enkele cijfers over de mogelijke kandidaten:

Totaal aantal sollicitaties : 25

  • Vrouw : 7
  • Man : 18

Hoofdfuncties van de sollicitanten:

1. (oud-)burgemeesters/wethouders en overige politiek c.q. overheid : 17

2. particuliere sector/vrije beroepen : 8

Voor de volledigheid moet hierbij worden vermeld dat de sollicitanten in de categorie 2 de hoofdfunctie veelal combineren met een of meer politiek-bestuurlijke nevenfuncties.
Tip de redactie!