Het juiste woonadres is van groot belang. Alle overheidsdiensten gebruiken daarvoor de Basisregistratiepersonen (BRP), die de gemeente onderhoudt. Zorg,onderwijs, politie, brandweer, sociale dienst, belastingen: overal speelt uw adres een bepalende rol.

Voor een goede adrescontrole werkt onze gemeente mee aan de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit. Via deze samenwerking geven overheidsdiensten hun twijfels overde bewoning van een adres door aan de gemeente. Bij voldoende twijfel volgt een onderzoek, want met een verkeerd woonadres in de BRP is adresfraude mogelijk,of misbruik van toeslagen, of het ontwijken van (belasting)
schulden en boetes. Verder kunnen we mensen die zorg of (schuld)hulp nodig hebben, zonder goed adres, niet bereiken.

Zo’n adresonderzoek kan ook bestaan uit een huisbezoek. Dat betekent niet altijd dat de gemeente fraude vermoedt. Vaak gaat het om een misverstand of een vergeten verhuismelding. Wanneer uit het onderzoek blijkt dat correctie van de BRP-registratie nodig is, dan zal de gemeente dat aan de bewoners melden. Bij voldoende bewijs is de gemeente bevoegd en verplicht die registratie
te wijzigen, zo nodig zonder instemming van betrokkenen. Dat kan gevolgen hebben voor toelagen, uitkeringen en andere regelingen.

Iedereen is volgens de wet zelf verantwoordelijk voor een juiste registratie in de BRP: wie verhuist moet dat binnen 5 dagen melden aan de gemeente. Controleer zelf of u goed staat geregistreerd op https://mijn.overheid.nl door in te loggen met uw DigiD. Correcties kunt u doorgeven aan uw gemeente.

Vragen over het adresonderzoek of huisbezoek? Neem dan contact op met de afdeling burgerzaken van de gemeente.

Huisnummer
Tip de redactie!