Onder het motto ‘iedereen doet mee’ gaan bewoners, bedrijven, belangenorganisaties en de gemeente zich buigen over de toekomst van het buitengebied in Meierijstad. Daarbij gaat het onder meer om het inspelen op nieuwe kansen en ontwikkelingen.

 “De kwaliteit van het buitengebied staat bij ons voorop. Wij willen graag horen van bewoners, bedrijven en andere betrokkenen welke wensen, kansen en dilemma’s er zijn. Mensen die er wonen en werken weten dat vaak het beste. Vervolgens koersen wij op een gezamenlijke agenda voor de toekomst”, aldus wethouder Eric van den Bogaard.

Een nieuw kwaliteitskader voor het buitengebied is nodig omdat zich in rap tempo veranderingen voordoen. Voorbeelden daarvan zijn: leegstaand agrarisch vastgoed doordat agrarische bedrijven  ophouden te bestaan; schaalvergroting in de agrarische sector en de aanleg van zonneparken.

”Wij gaan verder onderzoeken welke ontwikkelingen er zijn en hoe we daarmee omgaan. Wij willen betrokkenen inspireren en stimuleren om nieuwe ontwikkelingen op te pakken. Daarnaast willen we de kwaliteit van het buitengebied behouden en op zoek gaan naar een goede balans tussen de bijvoorbeeld natuur en milieu, recreatie en toerisme en de agrarische sector.”

Borne, buitengebied
Tip de redactie!