De gemeenteraad heeft gevraagd om geïnformeerd te worden met betrekking tot het te harmoniseren horecabeleid. Het horecabeleid omvat veel onderwerpen waar de horeca mee te maken heeft. Dit zijn zowel beleidsstukken als wet- en regelgeving. Per onderwerp is informatie beschreven over de huidige situatie in de voormalige gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel. Vanaf het najaar 2017 wordt gestart met het harmoniseren van de regelgeving met betrekking tot paracommercie. In 2018 zal het horecabeleid, evenementenbeleid en preventie- en handhavingsplan alcohol worden geharmoniseerd. Het college informeert de raad hierover met een raadsinformatiebrief.
Tip de redactie!