Lintjesregen in Meierijstad: 26 inwoners krijgen Koninklijke onderscheiding

Burgemeester Marcel Fränzel heeft vanochtend in De Blauwe Kei aan 26 inwoners van de gemeente Meierijstad een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. Dit  ter gelegenheid van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning.

Twintig heren en zes dames kregen vandaag de versierselen opgespeld en mogen zich vanaf nu scharen onder de gelederen van hen die reeds Koninklijk gedecoreerd zijn. Vierentwintig decorandi zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, twee decorandi zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau (L.G.M. van Rozendaal en L.A.A. Verbakel).

Hieronder een overzicht van de Schijndelse gedecoreerden en een beknopte beschrijving van hun staat van dienst.

H.M.F. (Riky) van der Burgt – Mulders (1942), Wijbosch

 • 1974 – heden: vrijwilliger bij en bestuurslid (2012 – heden) van de stichting Dorpsraad Wijbosch, welke zich inzet voor de belangen van de inwoners in Wijbosch. Betrokkene was/is o.a. actief als lid van de werkgroep dorpsraad, lid va de werkgroep activiteiten van destijds dorshuis de Geut en als lid van de werkgroep Woonservice. Ook heeft betrokkene de privatisering van dorpshuis de Geut meegemaakt en begeleidt en is vervolgens bestuurslid van stichting de Geut geworden. Daarnaast heeft zij zich altijd ingezet als (mede)organisator van diverse activiteiten en verricht(te) zij de nodige hand- en spandiensten.
 • 2009 – 2013: secretaris van de Katholieke Bond van Ouderen (KBO), afdeling Wijbosch. Daarnaast was betrokkene verantwoordelijk voor de digitalisering van het secretariaat.

C.J.M. (Roelie ) van der Donk – Diesveld (1939), Schijndel

 • 1977 – heden: medeoprichter, secretaris (1974 – 1984) en voorzitter (1984 – heden) van Vrouwensoos d’n Drempel in Schijndel. D’n Drempel organiseert (voorlichtings)bijeenkomsten en excursies voor vrouwen.
 • 1986 – 2015: wijkhoofd en collectant bij de Nierstichting, afdeling Schijndel .
 • 1985 – heden: vrijwilliger bij de RK Parochie St. Paulus, thans de RK Parochie Heilige Michaël te Schijndel. Betrokkene was lid van het kerkbestuur en voorzitter van de parochieraad. Daarnaast was ze wijkcontactpersoon, lector en voorganger bij de avondwake en bezocht ze de nieuwe bewoners van de wijk. Thans is zij lid van het koor dat optreedt bij de verschillende vieringen.

2013 – heden: vrijwilliger bij het Woonservicepunt Zuid te Schijndel. Wijkbewoners kunnen hier terecht voor informatie en advies over zorg, wonen, welzijn en inkomen. Daarnaast heeft het Woonservicepunt een ontmoetings- en eetkamerfunctie en worden dagbestedingsactiviteiten aangeboden. Betrokkene is lid van het kookteam.

A.P.F. (Ad) Kools (1958), Schijndel

 • 1987 – 2004: Decorandus was bestuurslid en vrijwilliger bij de stichting Triatlon De Meierij. Dankzij zijn inzet organiseerde de stichting de Nederlandse Kampioenschappen Kwart Triatlon en de Nederlandse Kampioenschappen Run-Bike-Rum. Tevens was hij voorzitter en jurylid bij de Nederlandse Triatlon Bond.
 • 1990 – 2012: Penningmeester en daarna bestuurslid van de Scouting Schijndel. Daarnaast verrichte hij hand- en spandiensten.
 • 2003 – 2015: Voorzitter en daarna secretaris van CDA, afdeling Schijndel en penningmeester van CDA, regio Den Bosch. Bij zijn aantreden als voorzitter verkeerde de afdeling in problemen maar dankzij zijn inzet is de afdeling blijven bestaan. Tevens was hij actief betrokken bij de diverse campagnes.
 • 2006 – heden: hoofd van de dekens van het gilde en hoofdman (voorzitter) van Gilde Catharina en Barbara te Schijndel. Tevens is hij 2016 voorzitter va de Commissie Schieten van Gilde Kring Maasland én onlangs benoemd tot hoofdman kring Dommelgroep.
 • 2014 – 2016: gemeenteraadslid in Schijndel.
 • 2010 – heden: Decorandus was lector bij de RK Parochie Heilige Michaël. en lid van de Stuurgroep voor de fusie van de diverse parochies. Tevens is decoradus vicevoorzitter en secretaris van het parochiebestuur, koster, collectant en maak het collecterooster.

J.W.G. (John) de Mol (1956), Wijbosch 

2000 – heden: voorzitter van het jeugdbestuur tot 2006 en daarna penningmeester van voetbalvereniging RKSV Wijbosch – Eerde – combinatie (WEC). Betrokkene is tevens jeugdleider en trainer. Decorandus heeft de boekhouding en contributie-inning bijgewerkt en geprofessionaliseerd. Bovendien heeft hij de nodige bezuinigingen doorgevoerd en de ledenadministratie up-to-date gebracht. Hij is lid va de kantinecommissie en van de activiteitencommissie. Als zodanig draait decorandus bardiensten, organiseert het jeugdtoernooi en de kwisavonden.

H.A.F. (Henry) Pijnenburg (1960), Schijndel

 • 1970 – heden: Vrijwilliger bij en voorzitter (tot 2000) en bestuurslid (tot 2010) van Badmintonclub Schijndel. Betrokkene was jaren actief als competitieleider , was materiaalbeheerder, begeleider van de competitieteams bij de senioren, contactpersoon voor de plaatselijke pers en verrichte promotionele activiteiten. Thans is betrokkene actief
 • als archivaris en toernooileider.
 • 1986 – heden: secretaris (1991 – 2000), voorzitter (2000 – 2003), bestuurslid (2009 – heden) en archivaris van Prinsenclub de Hopplukkers in Schijndel. Men draagt zorg voor het vormen van de raad van 11 en het zoeken naar een prins. Daarnaast worden er vele carnavalsactiviteiten georganiseerd, waaronder de optocht. Betrokkene was lid van de commissie Wagenbouw, de commissie Zittingsavonden en de commissie Meierijse fietstocht. Tevens vervulde hij tijdens Carnaval de protocollaire functie van minister van Staat en sinds 2006 die van Burgemister. Betrokkene is lid van het ‘Schorsbosse parlement’.
 • 2005 – 2011: Bestuurslid en voorzitter (2009 – 2011) van stichting Oranjecomité Schijndel.

F.J. (Frans) Rijnart (1941), Schijndel

 • 1990 – heden: vrijwilliger bij de Parochie Heilige Michaël. Betrokkene houdt zich als lid van de Stuurgroep Communicatie bezig met het parochieblad, de website en pr in het algemeen. Daarnaast heeft decorandus als wijkcontactpersoon, hoofdredacteur en bezorger van het parochieblad gefungeerd.
 • 1998 – heden: bestuurslid en secretaris (2002 – heden) van het gemengd koor van Parochie de Heilige Michaël in Schijndel. Daarnaast verricht betrokkene pr-werkzaamheden voor het koor.
 • 2009- heden: vrijwilliger bij de locatie huize Barbara in Schijndel van stichting Laverhof, een zorgorganisatie voor ouderen. Betrokkene is bezorger van warme maaltijden.
 • Daarnaast geeft betrokkene, geheel belangeloos, sinds 2004 bijlessen Duits en rekenen aan particulieren.

L.G.M. (Leo) van Rozendaal (1951), Schijndel

 • Vanaf 1974 is decorandus betrokken bij het jeugd- en jongerenwerk in Schijndel. Zo was hij onder meer jeugdleider, bestuurslid en groepsleider bij de Stichting Instuif de Kluis, een stichting met wekelijks activiteiten voor kinderen en jongeren in verschillende leeftijdsgroepen. Vanuit de jeugdgeleding heeft decorandus jarenlang deel uitgemaakt van het bestuur Jeugd Sport Stichting Schijndel, een stichting die gaat over beleid en subsidiëring van alle jeugd- en sportclubs in Schijndel. Vanaf 1986 tot heden is hij voorzitter van een stichting ter ondersteuning van het open jeugdwerk. In dit kader was hij ook betrokken bij het herhuisvestingsproces en de uiteindelijke nieuwbouw van Jeugdgebouw De Zwengel:
 • 1985 – heden: vanuit zijn toenmalige werkgever Textielbedrijf Van Dinther is decorandus sinds het midden van de jaren ’80 betrokken bij activiteiten van plaatselijke ondernemers. Dit behelst onder meer het versterken van samenwerking tussen de verschillende winkeliersverenigingen (destijds genaamd Hart van Schijndel en Winkelgroep het Zuid en tegenwoordig Citymanagement genaamd) en het organiseren van jaarmarkten. Dit leidde in 1991 tot de oprichting van de stichting Hartemèrt waarvan kandidaat tot 2004 bestuurslid en penningmeester was. Dit jaarlijks terugkerend evenement wordt nog altijd zeer druk bezocht en heeft betekenis voor de regio. Er zijn nog steeds contacten in deze sfeer onder andere voor de realisatie van de ‘In- Schijndels-App’ van de Schijndelse winkeliers & horeca, VVV-agenda, TV Schijndel en De Skendelse Kwis.
 • 2004 – heden: bestuursvoozitter van Cultureel Centrum ’t Spectrum te Schijndel.
 • 2000- 2007: Stichting Lokale Omroep Schijndel (LOS) is een vrijwilligersorganisatie voor lokale radio- en TV- uitzendingen met formele uitzendlicentie. Na een periode van maanden waarin er geen voorzitter van het bestuur beschikbaar was heeft decorandus in deze vrijwilligersvacature voorzien. Het was een belangrijke periode voor de ontwikkeling van de LOS waarbij onder meer de herhuisvesting en uitbreiding van activiteiten aan de orde waren.
 • Decorandus was gedurende een periode van enkele jaren lid van de ledenraad van de Rabobank Sint Oedenrode-Schijndel en trad in 2011 toe tot de Raad van Commissarissen van deze bank. Aan deze functie kwam een einde toen de Rabobank Sint-Oedenrode-Schijndel op 1 mei 2014 met Rabobank Dommel en Aa fuseerde tot de nieuwe Rabobank Hart van de Meierij.
 • 2008 – heden: Bestuurslid stichting Vrienden van Dorus van Oorschot. Genoemde organisatie beheert de nalatenschap van de Schijndelse kunstschilder Dorus van Oorschot (1910-1989). De uit circa 150 werken bestaande collectie is in beheer bij het Museum Jan Heestershuis in Schijndel.
 • 1998 – heden: decorandus heeft als zakelijk leider en hoofd bedrijfsvoering een belangrijke bijdrage geleverd aan het uitbouwen en financieel gezond maken van Het Noordbrabants Museum. Kandidaat was actief betrokken bij de grootschalige verbouwing en uitbreiding van het in 2013 heropende museumcomplex. Als zakelijk projectleider van de tentoonstelling Jheronimus Bosch – Visioenen van een genie was hij verantwoordelijk voor de bedrijfsmatige kant van deze succesvolle expositie die in 2016 met 421.700 bezoekers een van de belangrijkste museale projecten ter wereld bleek, het hoogtepunt vormde van het Nationale Evenementenjaar Jheronimus Bosch 500 en de stad ‘s-Hertogenbosch stevig als stad van Jheronimus Bosch op de kaart zette.

E.A.M. (Eugé) van Uden – Backx (1959), Schijndel

 • 1987 – heden: medeoprichter, secretaris en penningmeester van het zangkoor The Key im Schijndel. Zij organiseert de concerten en treedt op als contactpersoon.
 • 2006- heden: medeoprichter en bestuurslid van Skêndel Zwingt, een gratis toegankelijk meezingfeest op de vooravond van Koningsdag. Betrokkene houdt zich o.a. bezig met het zoeken van sponsoren en vrijwilligers, het regelen van het programma rondom de feestavond en de kindervrijmarkt.
 • 2008 – heden: gastvrouw bij de Katholieke Bond van Ouderen (KBO).
 • 2008 – heden: betrokkene mantelzorger/ondersteuner van een tante van haar echtgenoot.

W.C.J. (Wim) van Uden (1958), Schijndel

 • 1989 – heden: voorzitter va de Koninklijke Handboogvereniging Amicitia in Schijndel. Betrokkene organiseert o.a. wedstrijden en schietclinics. Daarnaast houdt hij zich bezig met de pr en het voeren van de regie rondom de wedstrijden. Betrokkene heeft het jeugdschieten opgericht en was jeugdtrainer en wedstrijdbegeleider.
 • 1989 – heden: vrijwilliger bij zangkoor The Key. Betrokkene heeft geholpen met het opzetten van de administratie en is vanaf het begin als de ‘onmisbare man op de achtergrond’ aanwezig.
 • 2006 – heden: vrijwilliger bij en sinds 2014 voorzitter van Skêndel Zwingt. Betrokkene houdt zich o.a. bezig met het financiële beheer, pr, het aankleden van de feesttent en toezicht houden op de avond zelf.
 • 2010 – 2014: Lid van de ledenraad, lid van de agendacommissie en voorzitter van de afdeling Particulieren van Rabobank Hart van De Meierij.
 • 2012 – heden: vrijwilliger bij de KBO te Schijndel. Betrokkene is ceremoniemeester tijdens evenementen.

2013 – heden: organisatieadviseur van de Seniorenraad in Schijndel. Onder leiding van betrokkene heeft de Seniorenraad in 2015 een organisatiewijziging ondergaan die geleid heeft tot een effectievere aanpak. Hij ondersteunt de projectgroepen en deelt zijn ervaring op het gebied van communicatie.

C.J.J. (Jack) van Zutphen (1955), Schijndel

 • 1983 – heden: Betrokkene was actief lid en raadscommissielid (2014 – 2016) van de politieke partij DORP-ABS. Hij was lid van de bijzondere commissie Ruimtelijke Ordening en leverde een bijdrage aan de fusie van twee lokale partijen.
 • 1990 – 2002: Vrijwilliger bij en secretaris van de oudervereniging van basisschool de Regenboog in Wijbosch. Betrokkene was tevens actief als lid van de stuurgroep fusie, voorzitter van de medezeggenschapsraad en lid van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad die alle scholen in Schijndel vertegenwoordigt.
 • 2003 – heden: vrijwilliger en bestuurslid bij stichting Dorpsraad Wijbosch. Deze stichting zet zich in voor de belangen van de dorpsgemeenschap. Betrokkene was lid va de actiegroep Omleiding Nu. De groep behartigde de bewonersbelangen bij de herinrichting van het dorpsplein. Decorancus zorgt voor de nieuwsbrieven van alle werkgroepen binnen de stichting, beheert de website, verzorgt iPad-cusussen voor ouderen. Daarnaast was hij medeoprichter van meerdere gemeentelijke projecten: de Woonservicezoe Wijbosch, Dorpscentrum de Schakel en Schijndel Ontmoet (lokaal digitaal dorpsplein) en secretaris van de activiteitencommissie van dorpscentrum de Schakel.
Foto: RVD / Nationaal archief
Tip de redactie!