Beeldvormende avond gemeente Meierijstad op 4 juni

logo Gemeente Meierijstad

Op donderdag 4 juni a.s. zal de nieuwe raadscyclus gestart worden met een beeldvormende avond. In verband met de Coronacrisis vindt de beeldvormende avond digitaal plaats. Vanaf 19.30 uur kunt u deze vergadering online volgen via de website van de gemeente Meierijstad.

Hoe werken de online vergaderingen?

Via een virtuele vergaderomgeving kunnen raads- en commissieleden thuis deelnemen aan de vergadering. De spelregels die gelden bij een fysieke vergadering zijn ook van toepassing op de digitale vergadering. Ook insprekers kunnen aan deze digitale beeldvormende avond
deelnemen. Zoals gebruikelijk is de vergadering live te volgen via www.meierijstad.nl/videoregistraties. De bijeenkomst is achteraf ook terug te kijken.

Er worden gelijktijdig twee digitale sessies gehouden. Op het programma staat:

Sessie 1:

  • Inclusie: iedereen kan meedoen

De sessie begint met een film over ervaringsdeskundigen uit Meierijstad. Daarna volgt een schets van de stand van zaken lokale inclusie agenda en programmalijn inclusie. Tot slot licht de Stichting Toegankelijk Meierijstad haar activiteiten toe.

Sessie 2:

  • Transitievisie Warmte (TVW)

In lijn met het Klimaatakkoord moet elke gemeente eind 2021 een TVW hebben vastgesteld. Wat houdt de TVW precies in? Welke keuzes zijn te maken? Hoe ziet het (participatie)proces er uit? Hoe verder?

  • Ontwerp omgevingsvisie

Hoe ziet het concept ontwerp omgevingsvisie er uit? Welke gebiedskenmerken, uitgangspunten, afwegingen en randvoorwaarden zijn hierin opgenomen? Hoe nu verder?

Inspreken?

Neem dan contact op met de griffie (e-mail griffie@meierijstad.nl of tel. 14 0413). Aanmelding is mogelijk tot 3 juni, 12.00 uur. De spreektijd is maximaal vijf minuten per spreker. Ondersteuning van de inspreekbijdrage met schriftelijk materiaal is mogelijk. Dit is vooraf toe te sturen naar de griffie. De griffie zorgt voor verspreiding onder de raads- en commissieleden.

In verband met de Coronacrisis is het niet mogelijk om vergaderingen in het bestuurscentrum bij te wonen. U kunt de vergaderingen, met uitzondering van de agendacommissie, wel digitaal volgen via www.meierijstad.nl/videoregistraties. U kunt de vergaderingen ook terugkijken. Bij het terugkijken kunt u kiezen voor automatische ondertiteling. Voor de actuele stand van zaken: zie www.meierijstad.nl/vergaderkalender.

Vergaderdata in de komende periode

4 juni: Beeldvormende avond (digitaal)
11 juni: Commissievergaderingen
23 juni: Gezamelijke commissievergadering REB/M&M
25 juni: Raadsvergadering
2 juli: Raadsvergadering (extra)

Vergaderstukken

Wilt u meer over de vergaderstukken weten? Kijk dan bij de vergaderstukken op www.meierijstad.nl/vergaderkalender.

Beeldvormende avond
Tip de redactie!