Lijst Blanco wil startnotitie over VAB’s (vrijkomende Agrarische Bebouwing) Meierijstad

Lijst Blanco vroeg al eerder aandacht voor het VAB-beleid en diende hierover afgelopen maand schriftelijke vragen in. De antwoorden op deze ingediende vragen waren niet bevredigend en als gevolg stelde de partij gisteren aanvullende vragen.

Thijs van Zutphen

Fractievoorzitter Thijs van Zutphen: ‘het antwoord op de aanvullende vragen van gisteravond gaf te kennen dat het VAB-beleid sowieso voor de zomer in de raad komt.’ De partij vindt het daarom goed dat in een vroeg stadium van het traject alvast informatie aangeleverd wordt en het college vooraf inzicht geeft in de eventuele uitwerking van bepaalde keuzen. Tijdens de agendacommissie van aankomende maandag (13 maart) zal Lijst Blanco een  verzoek tot het opstellen van een zogeheten ‘startnotitie’ voorleggen aan de andere partijen. Een startnotitie of startnota is een voorbereidende tekst over een beleidskeuze of voorgenomen beleidsvoornemen en helpt om keuzes in kaart te brengen en bevordert zodoende goede besluitvorming.

Lars van Asseldonk

Lars van Asseldonk, lid van de agendacommissie namens Lijst Blanco: ‘Het RvO zegt niets over de procedure omtrent het aanvragen van een dergelijke startnotitie. Wel is het zo dat in de Toelichting Vergaderstructuur’, die op 2 januari gelijktijdig met het RvO in de raadsvergadering is behandeld, wordt gesteld dat ‘de agendacommissie bevordert dat met een startnotitie wordt gewerkt.’ Op basis van dit feit zal ik maandag tijdens de openbare agendacommissie voorstellen om een dergelijke startnotitie door het college te laten opstellen en als ten minste vier andere leden er ook zo over denken, mogen we ervan uitgaan dat deze notitie er komt.’

Middels de startnotitie wil Lijst Blanco dat duidelijk wordt wat de gevolgen voor onze gemeente zijn wanneer eenzelfde VAB-aanpak zoals in Hilvarenbeek, Oss, Gemert-Bakel en Boxmeer wordt toegepast. In deze gemeenten lopen momenteel pilots, die staan beschreven in het document ‘Brabantse aanpak leegstand’, uitgegeven in oktober 2016 door de provincie. In Hilvarenbeek heeft men alle VAB-locaties vastgelegd in het bestemmingsplan. Verder denkt men daar aan het opzetten van een garantieregeling voor de omschakeling van het bedrijf met een proefperiode en/of een proefperiode met tijdelijke ontheffing of tijdelijke bestemming. In Oss wordt gedacht aan zogeheten sloopvouchers, een regeling waarmee enerzijds de sloop wordt gefinancierd en anderzijds andere bestemmingen voor VAB’s worden mogelijk gemaakt. Gemert-Bakel wil met Elsendorp een gebiedsgerichte aanpak uitproberen. Oplossingen worden gezocht door initiatieven van boeren en dorpsbewoners te bundelen en de samenwerking te versterken. In Boxmeer wil men specifieke start-up bedrijven toestaan. Daarbij wordt een verdienmodel gehanteerd, dat erin voorziet dat een deel van de inkomsten uit verhuur naar de boer gaat en een deel wordt gespaard voor financiering van de uiteindelijke sloop van het gebouw.

Verder vraagt Lijst Blanco om in deze notitie op te nemen welke gevolgen het toepassen van nieuwe woonvormen in de kernrandzones – zoals Knooperf De Veldboer in Langeveen, gemeente Tubbergen in Overijssel, waar op een voormalig boerenerf nu op kleine schaal onder meer starterswoningen gerealiseerd mogen worden – heeft voor Meierijstad, gezien bijvoorbeeld de invloed op het grondbedrijf, in de zin van concurrentie met bedrijventreinen en woningbouwplannen.

De openbare agendacommissie vindt aankomende maandag (13 maart) plaats in Sint-Oedenrode vanaf half acht.

 

 
Tip de redactie!