Het is weer bijna zover!!

Evenals vorig jaar gaan we weer collecteren, maar nu onder een andere naam.

Fonds verstandelijk gehandicapten heeft een nieuwe naam, namelijk www.Handicap.nl

HandicapNL is ontstaan uit een samengang van Fonds verstandelijk gehandicapten en het Revalidatiefonds.

Onder de vlag van HandicapNL bundelen deze beide fondsen hun krachten en vechten ze samen verder voor een maatschappij waarin mensen uit deze groepen net als iedereen gelijke kansen en rechten heeft.

De collecte vindt plaats in de week van 24 t/m 29 september 2018.  Wij hopen dan ook dat wij weer op uw bijdrage kunnen rekenen:

Ook dit jaar gaat de helft van de opbrengst weer naar onze stichtingen. (Zie deze link, www.handicap.nl/help-mee/collecteer-voor-je-clubkas/)

Stichting Buitengewoon Bijzonder                                                         www.buitengewoon-bijzonder.nl

Stichting Woonboerderij Schijndel                                                         www.woonboerderijschijndel.nl

Beide stichtingen hebben een samenwerking op het gebied van sport ondersteuning. Woonboerderij Schijndel laat kinderen sporten van de opbrengst en Buitengewoon Bijzonder organiseert activiteiten in en om Schijndel. Om de kosten voor deze activiteiten voor ouders zo laag mogelijk te houden, en het aantal activiteiten uit te breiden is de bijdrage van het fonds een hele welkome.

Mocht je na het lezen van bovenstaande info denken, collecteren daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen.

Neem dan contact op met een van onderstaande personen.

Nienke Pijnenburg en Frank Claassen 073-5432521

Melanie en Marcel Kastelijn  06-11903043

Alvast bedankt voor uw bijdrage.
Tip de redactie!