Op 2 november vergaderen de commissies ‘Mens en Maatschappij’ en ‘Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering’. In de commissies nemen de fracties een voorlopig standpunt in over de onderwerpen, waarover de raad in de vergaderingen van november besluit. De commissies brengen ook advies uit aan de raad hoe de agendapunten te behandelen (hamerstuk of bespreekstuk).

Wat staat er op de agenda in de commissies?

  • Programmabegroting 2018 Meierijstad
  • Begrotingswijziging n.a.v. 2e bestuursrapportage 2017
  • Legesverordening Meierijstad 2017
  • Verordening winkeltijden Meierijstad
  • Bestemmingsplan Landelijk gebied, uitvaartcentrum Gestelseweg
  • Bestemmingsplan ‘Veghel-West, hoek Sluisstraat – Vondelstraat’
  • Bestemmingsplan ‘Sint-Oedenrode Noord, locatie Ollandseweg 113a’.

Spreekrecht Wilt u uw mening geven over een onderwerp dat op de agenda van de commissies staat? Dan kunt u zich aanmelden bij de griffie. Dit kan tot uiterlijk 1 november, 12.00 uur. De maximale spreektijd is vijf minuten per inspreker.

 
Tip de redactie!