heemkunde-kring-schijndel

Op 10 april zal Rob de Vrind op uitnodiging van Heemkundekring Schijndel een lezing geven over het beleg van Den Bosch.

Deze lezing zal worden gegeven:
• op maandag 10 april 2017
• in het sociaal cultureel centrum ‘t Spectrum”, Steeg 9 Schijndel;
• om 20.00 uur.
• De zaal is open vanaf 19.30 uur.

In april 1629, nu 388 jaar gelegen, startte het beleg van Den Bosch. Tot midden september werd de stad, die in handen was van de Spanjaarden belegerd door troepen van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden onder leiding van stadhouder Frederik Hendrik van Oranje. ‘s Hertogenbosch werd ook wel de Moerasdraak genoemd. Men kon de omgeving onder water zetten zodat de stad in een wijde zee kwam te liggen. Ondoordringbaar voor kanonnen en legers en onmogelijk om er loopgraven aan te leggen. Vandaar dat Frederik Hendrik met meer dan 30.000 man de spade in de handen nam en 65 kilometer dijk aanlegde, rivieren afdamde en met rosmolens het water wist weg te pompen. Het lukte hem uiteindelijk de stad te veroveren hetgeen hem beroemd maakte bij alle vorsten en volkeren. De inname betekende hét keerpunt tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Uiteindelijk leidde de oorlog tot de Vrede van Münster. De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden werd als zelfstandige natie erkend.

Hoe het er toen uit zag, wat zich toen heeft afgespeeld en hoe de Stichting de Groene Vesting de linie weer beleefbaar wil maken hoort u op de lezing met veel mooie beelden en animaties

Rob de Vrind is bioloog en auteur van vele boeken waaronder het boek ‘Het verhaal van Frederik Hendrik over het legendarische beleg van ’s-Hertogenbosch’. Als medeoprichter en bestuurslid van “De Groene Vesting” is hij betrokken bij het initiatief om de Linie van Frederik Hendrik uit 1629 rond de stad weer zichtbaar en beleefbaar te maken.

Niet-leden zijn ook van harte welkom. Aan hen vragen wij een vrijwillige bijdrage van € 2,00 per persoon.

Tip de redactie!