Logo_RKSV_Schijndel

Peter van Esch erelid voetbalvereniging Schijndel/DE WIT

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 1 oktober jl. is Peter van Esch benoemd tot erelid. De bijbehorende zilveren clubspeld werd hem door bestuurslid Benjamin Čamdžić aangeboden. Peter is de afgelopen zeven jaren voorzitter van onze vereniging geweest. In deze periode heeft hij de club door een zeer moeilijke periode geloodst. Onder leiding van Peter staat de club er financieel en organisatorisch beter voor en heeft de doorstroming van de jeugd er toe geleid dat er nu een herkenbaar en door de club opgeleid 1e elftal staat. Redenen genoeg voor het bestuur van de club om deze unieke vrijwilliger uitgebreid in het zonnetje te zetten en hem te waarderen voor al zijn werkzaamheden.

Benoeming Leden van verdienste

Tijdens de Algemene Ledenvergadering zijn Jan Roozendaal, Ad Vorstenbosch, Jeanne van Heertum en Ben Vervoort, op voorstel van het bestuur, benoemd tot lid van verdienste.

Jan Rozendaal was gedurende bestuurslid en bekleedde daarbij diverse functies. De laatste jaren is jan op de woensdagmiddag te vinden, waar hij de jongste spelers van Schijndel/DE WIT traint. Ad Vorstenbosch is eveneens op de woensdagmiddag op het trainingsveld van onze vereniging te vinden; Ad traint al tien jaar de jongste leden van onze club. Ben Vervoort en Jeanne van Heertum staan aan de wieg van het G-voetbal. Ben als trainer en Jeanne als begeleider en tevens als sectieleider. Zij zijn vanaf begin betrokken geweest en mede dankzij hen konden we in augustus jl.10-jaar G-voetbal vieren met een mooi toernooi

Het Bestuur en de leden danken allen voor hun grote inzet voor Schijndel/DE WIT.

Verdienste, RKSV Schijndel
Foto: Schijndel/DeWit
erelid, RKSV Schijndel,  Peter van Esch
Foto: Schijndel/De Wit
Tip de redactie!