De heer M.H. (Tiny) Hubers uit Schijndel heeft op zaterdag 29 september 2018 een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Kees van Rooij ontvangen . Hij wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Er is veel waardering voor de vrijwillige werkzaamheden die de heer Hubers al sinds jaren verricht.

Overzicht verdiensten:

1978 – heden: Bestuurslid bij Die Drei Dörfer Musikanten

Decorandus heeft Die Drei Dörfer Musikanten 40 jaar geleden mede opgericht. Hij was muzikaal leider en heeft diverse functies in het bestuur van De Drei Dörfer Musikanten gehad. Nu is hij secretaris. Als secretaris houdt decorandus de verslagen bij van alle vergaderingen en zorgt hij voor het nakomen van de gemaakte afspraken die in het bestuur of in de club worden gemaakt. Hij is lid van de muziekcommissie. Decorandus regelt optredens; hij wordt gebeld voor boekingen. Ook houdt decorandus de website van DDDM up-to-date. Van de diverse optredens schrijft hij een verslag voor in het boekje van De Vriendenclub van DDDM. Decorandus regelt diverse advertenties voor in het boekje. Bij elk optreden helpt decorandus met op- en afbouwen van geluidsapparatuur.

2010 – heden: Secretaris bij bestuur koor Vita Nuova

Decorandus is secretaris bij het bestuur van koor Vita Nuova. Hij houdt de verslagen van de maandelijkse bestuursvergaderingen accuraat en duidelijk bij. Ook de ledenlijst en repertoirelijst van alle zangstukken houdt hij up-to-date. Tevens is hij het aanspreekpunt voor de leden. Het omvangrijke secretariaatsarchief heeft decorandus opgeschoond en geordend. Decorandus is vertegenwoordiger bij optredens, recepties of bij bevriende verenigingen.

2009 – heden: (reserve)dirigent bij seniorenorkest Dommelvolk

Decorandus is lid geworden van dit orkest in 2009. Hij viel op door zijn grote ervaring; zowel voor het muziek maken als wel zijn vermogen om leiding te geven aan repetities. Dit bleek toen de dirigent door ziekte geveld werd. Decorandus nam de leiding op de repetities tijdelijk over. Hij stak hier veel tijd in om alles zo goed mogelijk voor te bereiden. Sindsdien is vastgelegd dat decorandus reservedirigent is en vervangt hij de vaste dirigent bij zijn afwezigheid.

2017 – heden: Dirigent bij Blaasorkest 40+ Blaasorkest

40Plus Uden is ontstaan uit een gelegenheidsorkest met muzikanten van 40+. Naast de wekelijkse repetitie wordt er regelmatig een uitvoering verzorgd in een zorginstelling, ten behoeve van ouderen of het opluisteren van evenementen. Decorandus is vaste dirigent bij dit orkest.
Tip de redactie!