Koninklijke Onderscheiding voor de heer Nan Visser

logo Gemeente Meierijstad

De heer Nan Visser uit Schijndel ontving vandaag  (maandag 22 april 2019) bij de Schaapskooi  een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Kees van Rooij. Hij wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dhr. Visser heeft zich op velerlei gebied ingezet als vrijwilliger en zich daarmee dienstbaar gemaakt aan de samenleving. Hieronder een overzicht van de vrijwilligerswerkzaamheden waar de heer Visser zich voor heeft ingezet. Onder het artikel enkele foto’s van de uitreiking van de Koninklijke Onderscheiding.

Overzicht verdiensten:

2000 – heden:

Bestuurslid en vrijwilliger bij stichting Schaapskooi Schijndel De Stichting Schaapskooi Schijndel zet zich in om cultuur- en natuureducatie mogelijk te maken
over de identiteit van Schijndel. De waarden van de Schaapskooi zijn haar prachtige omgeving (natuurgebied Wijboschbroek en Smaldonken), een ensemble van bijzondere culturele gebouwen
zoals een Vlaamse Schuur en Hop-est, en veeteeltschare met oude inheemse rassen schapen, koeien, kippen en honingbijen en een hopveld en groente/fruit/kruidentuin. Decorandus was tot2016 bestuurslid en daarnaast hielp hij mee met de bouw- en inrichtingswerkzaamheden en bij de verzorging van de dieren, alsmede het onderhoud van gebouwen, percelen en (groen)elementenop de percelen. Niet in de laatste plaats op het hopveld naast de Schaapskooi, waar hop geteeld wordt. Decorandus steekt veel tijd in het geven van presentaties en uitvoeren van rondleidingen voor groepen bezoekers. Door deze rondleidingen kunnen kinderen, families, bedrijfs- en andere gezelschappen genieten en educatie ontvangen van een mooi en bijzonder ensemble.

1999 – heden:

Voorzitter/vrijwilliger bij de vereniging Weidevogelgroep Schijndel e.o. de Weidevogelvereniging Schijndel e.o. werkt samen met vrijwilligers en boeren aan de
instandhouding van de weidevogel-soorten die voorkomen op agrarisch grondgebied in en rond Schijndel. Tijdens het broedseizoen worden weidevogellegsels door vrijwilligers in zoekgroepjes
opgespoord en gemarkeerd. Decorandus is enorm ervaren in het opsporen van nesten. Dat heeft hij ook bewezen door 2x het eerste Kievitsei en 1x het eerste Wulpenei van Brabant te vinden. In 2000 maakte hij deel uit van de Vliegende Brigade die hand en spandiensten uitvoerden op percelen waar nog geen vrijwilligers of te weinig aanwezig waren om de legsels te beschermen. In
2003 werd decorandus voorzitter van de Weidevogelvereniging. Deze functie heeft hij tot 2015 bekleed. Nu nog steeds zet decorandus zich actief in als vrijwilliger. Hij organiseert verschillende
excursies. Daarnaast kan decorandus het niet laten om ook zelf in het veld aan weidevogelbescherming te blijven doen want daar ligt toch zijn hart.

1999 – heden: Vrijwilliger bij het Brabants Landschap

De organisatie Brabants Landschap staat voor natuurbescherming dichtbij huis. Niet alleen in eigen natuurgebieden, maar ook daarbuiten. Met een kleine werkorganisatie en veel
samenwerking, streven zij hun doelen na. In 1994 is Brabants Landschap gestart met het opzetten van een netwerk van vrijwilligersgroepen ter bescherming van weidevogels. Al ruim voor die tijd was decorandus actief in Noord-Holland met de bescherming van weidevogels. Als zoon van een koeienboer leerde hij het herkennen van het gedrag van de vogels en het vinden van hun nesten van zijn vader en door veel de polders in te gaan. Eenmaal verhuisd naar Brabant sloot hij zich in 1999 aan bij de Weidevogelgroep Schijndel. Decorandus bracht veel veldkennis mee uit het Noorden en kon daarmee andere vrijwilligers veel bijbrengen. Decorandus heeft veel tijd gestoken in het bezoeken en ‘overhalen’ van boeren om meer te doen dan alleen de nesten beschermen.

2003 – 2012: Vrijwilliger bij stichting PUM Netherlands Senior Experts

PUM is een hulporganisatie, met als doel armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling van de sociale economie op vier contigenten. Decorandus heeft zich met uitgevoerde missies ingezet om de sectoren Stock Breeding (Veefokkerij), Animal Food Manufacturing (Productie van dierlijk voedsel) en Dairy Farming (Melkveehouderij met name melkkoeien) in diverse landen te verbeteren en daarmee heeft hij een waardevolle bijdrage geleverd aan duurzame armoede-bestrijding. Hij heeft zijn kennis en ervaring willen delen met anderen en mede dankzij zijn adviezen en hulp heeft hij het mogelijk gemaakt bovengenoemde sectoren in diverse landen te verbeteren en te ontwikkelen. Decorandus heeft in totaal 23 missies uitgevoerd in Bulgarije, Roemenië, Algerije, Jordanië, Palestijnse Gebieden, Egypte, Rwanda, Zuid-Afrika, Sri Lanka en Peru.

1967 – 1996 Brandweerman bij de vrijwillige brandweer in Berkhout en daarna Schijndel

Decorandus was als kaderlid actief, daarbij gaf hij leiding aan de leden van de vrijwillige brandweer. Hij was bevelvoerder bij het uitrukken en het voorbereiden van oefeningen. Hij was medeverantwoordelijk voor de inkoop van het materieel. Decorandus was een goede leraar en had veel kennis van zaken vooral op agrarisch gebied.
Flickr Album Gallery Pro Powered By: wpfrank
Tip de redactie!