Zondag 23 september a.s. zullen de Gildebroeders en Gildezusters weer hun uiterste best doen om het laatste stukje van de houten vogel af te schieten en de titel van Koning proberen te bemachtigen. Op dit moment is Mari van Heesch de huidige koning van het Gilde. De dag begint weer traditioneel met een Eucharistieviering in de H. Servatiuskerk op de Markt in Schijndel. Na deze viering gaan de gildebroeders en gildezusters naar hun Gildehuys Rooiseheide 10, in Schijndel waar de loting en het Koningschieten plaats vindt. De aankomende Koning zal het druk gaan krijgen aangezien hij op 2 februari op Maria lichtmis, 4 nieuwe aspirant-leden in het jubileumjaar van het Gilde mag installeren.

VRIJEN VAN DE SCHUTSBOOM

Voordat de gildeleden mogen gaan schieten zal om 13.00 uur de boom door vertegenwoordigers van het kerkelijke en wereldlijke gezag worden geopend. Tevens mogen genodigden en verdere aanwezigen die daar belangstelling voor hebben ook een schot op de koningsvogel lossen. Na het vrijen van de schietboom beginnen de gildeleden met het schieten voor de titel van Koning. Als het laatste stukje hout van de houten vogel valt, wordt de gildebroeder of gildezuster die op dat moment het schot heeft gelost de nieuwe Koning van Gilde Sint Catharina en Barbara te Schijndel en zal hij of zij geïnstalleerd gaan worden bij de schutsboom volgens de officiële rituelen. De nieuwe Koning vertegenwoordigd het Gilde en zal ook bij alle activiteiten aanwezig zijn. Vervolgens krijgt de nieuwe Koning namens het Gilde een vendelgroet aangeboden voor het bordes van de pastorie waar de nieuwe koning aan de Gildeheer zal worden gepresenteerd. De koning mag daarna als enige op zijn sokken over het gildevaandel naar binnen lopen. Na deze plechtigheid zal het Gilde afsluiten in de pastorie met de traditionele koningswijn en toasten op de nieuwe Koning.

U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen op het gildeterrein aan de Rooiseheiden 10 te Schijndel. Er is deze middag ook gelegenheid om een drankje in het Gildehuys of in de veranda te nuttigen. Voor meer informatie over het Gilde kunt u kijken op de website: www.gildeschijndel.nl

Koningsschieten Gilde
Tip de redactie!