Samenwerking in Meierijstad bekrachtigd: Welzijn de Meierij, ONS welzijn, Lumens, MEE en Juvans slaan officieel de handen ineen

Op vrijdag 6 juli ondertekenden ONS welzijn, Welzijn de Meierij, Lumens, MEE regio ‘s-Hertogenbosch en Juvans in ’t Spectrum in Schijndel een samenwerkingsovereenkomst. Hiermee leggen zij officieel vast dat zij hun krachten blijven bundelen ten gunste van de inwoners van Meierijstad. Bij deze gelegenheid waren verschillende andere spelers uit het sociaal domein aanwezig. Ook Eus Witlox, wethouder zorg, volkshuisvesting en volksgezondheid, in Meierijstad is getuige van dit moment: “Jullie hebben jezelf als overstegen. Het vraagt lef om te kijken naar de snijvlakken van je eigen organisatie. Jullie doen dat! En daar ben ik heel blij mee.”

De meerwaarde van samenwerken

“Samenwerken is meer dan samen dingen doen. Het is samen denken, samen beslissen en de ander dingen gunnen. Wij werken samen met elkaar, als professionals, maar ook of juist met de inwoners van Meierijstad. Wij gunnen hen een zo prettig en zelfstandig mogelijk leven. Samenwerken maakt dit beter mogelijk,” zegt Roland van der Heijden, manager bij Lumens.

Ruimte voor anderen om zich aan te sluiten

De samenwerkingspartners willen hun expertise delen en nog meer verbindingen aangaan. Deze samenwerking is een open bolwerk waarbij andere organisaties en individuen zich kunnen aansluiten. Trix Cloosterman, bestuurder van Welzijn De Meierij: “Onze onderscheidende kracht is dat wij werken vanuit lokale kennis, lokale netwerken en dorpskernen. Daardoor weten wij wat onze inwoners nodig hebben en kunnen wij hierop inspelen.”

Inwoners hebben al profijt van de samenwerking

“Onze ambitie is om te werken vanuit de kracht van de inwoners. Wij willen aansluiten bij wat zij daadwerkelijk willen,” verteld Miriam van der Smissen, bestuurder van ONS Welzijn. Voor de inwoners betekent dit concreet dat voor hen duidelijk is welke mogelijkheden er in hun buurt zijn op het gebied van maatschappelijke hulp en ondersteuning. Hierbij is het voorkomen van problemen een belangrijk onderdeel van de gezamenlijke aanpak. Inwoners worden aangemoedigd om zelf en met het eigen netwerk problemen op te lossen. Daarin worden zij indien nodig ondersteund door de organisaties.

Eerdere samenwerking

Voorheen werkten de organisaties ook al samen. Enkele voorbeelden van de samenwerking zijn: De Beursvloer Meierijstad breed, Buurtbemiddeling Meierijstad, diverse samenwerkingsprojecten met het jongerenwerk zoals jonge mantelzorgers en gezamenlijke voorlichting voor ouders en de ontwikkeling van project Werkplaats Financiën.

Tip de redactie!