Koninklijke Onderscheiding voor Schijndelaar Cor van Gerven

Schijndelaar Cor van Gerven  heeft gisterenavond een Koninklijke Onderscheiding ontvangen uit handen van burgemeester Kees van Rooij. Hij wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Er is veel waardering voor zowel de beroepsmatige – als de onbezoldigde werkzaamheden die Cor van Gerven al sinds jaren verricht voor de maatschappij.

Overzicht verdiensten:

De heer Van Gerven heeft zich op een bevlogen en betrokken wijze ingezet voor het middelbaar beroepsonderwijs in het algemeen en het Koning Willem I College in het bijzonder. Sinds de totstandkoming van het Koning Willem I College, in de startjaren onder de naam MBO College Den Bosch, heeft de heer Van Gerven een aanwijsbaar essentiële rol gespeeld in de opbouw, ontwikkeling en realisatie van de organisatie. Eerst als directeur Economie en Handel en vervolgens als lid van het College van Bestuur. Mede door zijn inzet heeft het Koning Willem I college een uitstekende reputatie opgebouwd. Door het realiseren van kwalitatief hoogwaardig beroepsonderwijs hebben vele tienduizenden studenten van het onderwijs van het Koning Willem I College kunnen genieten. De heer Van Gerven heeft een grote bijdrage geleverd aan de beleidsterreinen Financiën, informatie- en communicatietechnologie, inrichting en huisvesting. Dit naast de medeverantwoordelijkheid voor het algemeen strategische beleid van de organisatie.

Bestuurslid TechXperience
Periode januari 2008 – augustus 2017

Medeoprichter en voorzitter Kennispact MBO Brabant
Inclusief voorganger Brabants BVE instellingenoverleg
Periode maart 2011 – heden

Lid Adviesraad Onderwijsnemerslift+
Periode april 2011 – heden

Lid Regiegroep Werkplein Entreon
Periode juni 2011 – mei 2012

Bestuurslid Stichting Innovatie Beroepsonderwijs MBO15
Periode november 2011 – december 2019

De heer Van Gerven is jarenlang lid geweest van het bestuur van stichting Innovatie Beroepsonderwijs. Het bestuur was richting de Minister dan wel Staatssecretaris verantwoordelijk voor het functioneren van het procesmanagement MBO. En daarmee de belangrijkste adviseur van achtereenvolgende bewindslieden voor het herontwerp en van het MBO en de kwaliteitsverbetering van de sector.

Bestuurslid Stichting Beursvloer ’s-Hertogenbosch
Periode september 2015 – heden

De heer Van Gerven draagt al vele jaren bij aan de maatschappelijke beursvloer in Den Bosch. Als bestuurslid maar ook operationeel is hij actief in de lobby en facilitering van de maatschappelijke beursvloer.

Bestuurslid MBO Raad: ‘MBO Raad Diensten’
Periode juli 2011 – maart 2014

Daarna bestuurslid MBO Raad: ‘Sambo-ICT’
Periode maart 2015 – september 2020

Bestuurslid Grow Campus
Periode april 2016 – juli 2019

De heer Van Gerven heeft niet alleen zijn sporen verdiend op het niveau van de school en dat van stad en regio, maar ook op landelijk niveau. Hij heeft, naast zijn taken behorende bij zijn functie, vele vrije uren gestoken, ‘s-avonds, en in de weekenden, in het belang van de student en medewerkers van het Koning Willem I College.

KO Cor van Gerven
Foto: gemeente Meierijstad




Tip de redactie!