Kindergemeenteraad Meierijstad in debat over klimaat

logo Gemeente Meierijstad

Gemeente Meierijstad organiseert op 25 november in samenwerking met ProDemos, Huis voor democratie en rechtsstaat, een Kindergemeenteraad in het bestuurscentrum van Sint Oedenrode. De dag staat in het teken van kennis maken met de lokale democratie en kinderen laten ervaren hoe dit werkt. Aan dit project doen 30 leerlingen uit groep 8 van 6 basisscholen mee. In het debat staan eigen concrete plannen voor klimaatbeheersing centraal: elke school mocht een projectvoorstel doen. Er zijn veel goede ideeën: van insectenhotels tot complete campagnes of duurzame producten. Aan het einde van de dag is er een echte raadsvergadering, voorgezeten door Burgemeester Van Rooij.

Programma

Tijdens de werkdag in het bestuurscentrum van Sint-Oedenrode voeren de 6 fracties, elk bestaande uit 5 leerlingen, gesprekken met raadsleden van de gemeente. Zij vertellen de kinderen over hun werk en geven hun standpunten over het thema klimaatbeheersing. Met deze informatie kunnen de leerlingen hun projectvoorstellen goed onderbouwen. ’s Avonds presenteren de verschillende fracties in een Kindergemeenteraadsvergadering hun project. De Kindergemeenteraadsvergadering wordt ’s vanaf 18.00 uur voorgezeten door burgemeester Van Rooij. Ouders en leerkrachten kunnen dan plaatsnemen op de publieke tribune en de spannende discussie volgen die moet leiden tot het beste project. Gemeente Meierijstad stelt een bedrag van € 2.500,00 beschikbaar aan de school die met hun project de meeste stemmen krijgt.

Doel Kindergemeenteraad

De Kindergemeenteraad heeft als doel kinderen meer te betrekken bij politieke besluitvorming. Door ze zelf met politiek aan de slag te laten gaan, ervaren ze hoe politiek functioneert en hoe gemeentelijke besluiten tot stand komen. Een unieke kans dus ook om als kind daadwerkelijk invloed uit te oefenen op het gemeentebeleid.
Tip de redactie!