Hoe houden we het buitengebied van Meierijstad vitaal ? Die vraag staat centraal in de kickoff bijeenkomst op dinsdagavond 20 februari bij CHV Noordkade in Veghel.

“We willen de kwaliteiten van ons waardevolle buitengebied behouden en waar mogelijk versterken. Dan moeten we zorgen voor een goede balans tussen de agrarische sector, wonen, volksgezondheid, dierenwelzijn, natuur, milieu en recreatie” zegt wethouder van den Bogaard: “Er gebeurt van alles in de wereld, in het land en in onze regio. En als we die ontwikkelingen kennen, zien we dan problemen of juist kansen? Wat betekent dat voor de toekomst van ons buitengebied? Wat moeten we op de agenda zetten?”

Dat zijn de vragen waarop de gemeente antwoorden zoekt. Om alles goed in beeld te krijgen nodigt ze bewoners, ondernemers en organisaties uit om op 20 februari mee te praten. Allereerst gaat het om een hele brede inventarisatie. Welke uitdagingen, problemen, gevaren maar ook kansen zien de mensen? Uitgangspunt voor de inventarisatie zijn de volgende 10 thema’s:

1. Duurzaamheid

2. Gezondheid,

3. Wonen,

4. Agrarische bedrijvigheid,

5. Niet-agrarische bedrijvigheid,

6. Recreatie en toerisme,

7. Verkeer, vervoer en openbare ruimte,

8. Natuur, landschap en water,

9. Leegstand/hergebruik vrijkomende agrarische bebouwing,

10. Erfgoed.

De verwachting is dat veel bezoekers wel weten welke punten ze willen aandragen. En het inspirerende verhaal van gastspreker Sjors de Vries kan de aanwezigen ook verder aan het denken zetten. Brede oproep Uitgebreide informatie over de thema’s en het programma van de avond is terug te vinden in de nieuwsbrief op www.meierijstad.nl/vitaalbuitengebied. Eenieder die een bijdrage wil leveren is welkom. Wethouder van den Bogaard: “We hopen dat vooral ook de mensen uit het buitengebied die zich normaal gesproken niet zo snel roeren, met ons willen meedenken”. Presentator Theo Verbruggen en tal van gespreksleiders zorgen ervoor dat iedereen zich die avond gehoord kan voelen. Veel mensen hebben zich afgelopen week al aangemeld.

Aanmelden kan nog t/m 11 februari op genoemde website.

Borne, buitengebied

Tip de redactie!