Jetty Eugster waarnemend burgemeester in Reusel-de Mierden

Burgemeester Jetty Eugster, die afgelopen week afscheid nam van de inwoners van Schijndel,  is door de commissaris van de Koning in Noord-Brabant, Wim van de Donk, benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Reusel-de Mierden. Zij volgt daar waarnemend burgemeester H.W.S.M. (Harrie) Nuijten op die sinds januari 2016 burgemeester H.A.J.(Harrie) Tuerlings vervangt.

Jetty Eugster werd na een loopbaan bij het bedrijfsleven en het Kerkelijk Bureau van de Protestantse Gemeenten in ’s-Hertogenbosch in 2001 wethouder in de gemeente ’s-Hertogenbosch. Zij had in portefeuille onder meer portefeuilles: ruimtelijke ordening, beheer en inrichting openbare ruimte en werken, ouderenbeleid, vrijwilligers-en gehandicaptenbeleid, vestingwerken, participatie en zorg, minderheden en vluchtelingen, milieu. In 2011 volgde haar benoeming tot burgemeester in de gemeente Schijndel, waar zij tijdens een bijzondere raadsvergadering werd benoemd tot ereburger van Schijndel.
Tip de redactie!