logo Gemeente MeierijstadSinds 2018 kunnen inwoners van Meierijstad energiesubsidie aanvragen voor het verduurzamen van hun woning. Dit bleek direct een groot succes. In 2019 was de animo nog groter; Al op 1 januari 2019 waren er meer toewijsbare aanvragen binnengekomen, dan dat er budget is. Om de subsidie zo eerlijk mogelijk te vergeven, is er gekozen voor een loting. Die vond afgelopen dinsdag plaats, en pakte voor 98 woningeigenaren gunstig uit.

Loting energiesubsidie

Verspreid over 2018 maakten meer dan 100 huishoudens gebruik van de ‘subsidieregeling verduurzaming particuliere woningen’. De gemeente vermoedde daarom al dat de animo voor deze regeling ook in 2019 groot zou zijn. Op de eerste dag van inschrijving bleek al dat de subsidiepot al niet meer toereikend was. Op het gemeentehuis in Veghel vond op 12 februari jl. een loting door een notaris plaats, om de subsidie zo eerlijk mogelijk te verdelen. Iedere subsidieaanvrager ontving van tevoren een uitnodiging met lotnummer met uitleg over de loting; Mits de aanvraag in aanmerking kwam voor toewijzing en ingediend was op 1 januari 2019. 131 subsidieaanvragen dongen mee. Veel aanvragers waren bij de loting aanwezig. De uitgekeerde subsidiebedragen varieerden van 182 euro tot 1.000 euro. De subsidies zijn vergeven voor het verduurzamen van particuliere woningen. Door bijvoorbeeld gebruik te maken van dubbele beglazing, vloerisolatie, een warmtepomp of zonnepanelen. In de week van 18 februari 2019 ontvangen alle aanvragers een brief met de uitslag

Alternatief voor energiesubsidie op komst

De gemeente Meierijstad wil zo veel mogelijk woningeigenaren op weg helpen bij het verduurzamen van hun woning. Daarom wil het College van B&W van Meierijstad hiervoor de komende 4 jaar jaarlijks een bedrag van 1 miljoen euro beschikbaar stellen. Het geld wordt gebruikt voor de uitgifte van aantrekkelijke leningen. Op 27 februari neemt de gemeenteraad een besluit over deze nieuwe Stimuleringslening.
Tip de redactie!