Bewoners St. Barbara blij met nieuwe Tovertafels

“Één Tovertafel is al volop in gebruik. De tweede wordt binnenkort geleverd”, vertelt Dion van Kaathoven, teammanager Welzijn. “Met de Tovertafel projecteren we spellen op tafel. De bewoners reageren op de kleurrijke projecties met hand- en armbewegingen en kunnen zo spelen met het licht. Het stimuleert ze tot meer bewegen en je ziet dat ze er veel plezier aan beleven. Bovendien levert het mooie momenten op met familieleden en verzorgers.”

De familie Van Doorn nam het initiatief voor een crowdfunding. Zij wilden de huiskamer toegankelijker maken en met een Tovertafel familie en bewoners dichter bij elkaar brengen. Informatieavonden met PowerPointpresentatie en een demonstatie van de Tovertafel, overtuigden de families van bewoners van St. Barbara van de positieve werking van deze tafel.

Ook overheidspotjes werden aangesproken en stichting Vrienden van St. Barbara en het Mgr. Bekkershuis en de Lionsclub doneerden een mooi bedrag. Medewerkers van St. Barbara organiseerden een Keeztoernooi, er kwam een sleutelhangeractie om geld in het laatje te brengen en ook medewerkers van Hutten Catering zamelden geld in. Met als resultaat twee Tovertafels voor de huiskamers van St. Barbara. Op 22 januari was er een afsluitavond voor de sponsoren en op deze wijze willen we nogmaals de familie Van Doorn, de vriendenstichting, de Lionsclub en iedereen die een initiatief of bijdrage heeft geleverd, hartelijk bedanken!

Laverhof_Tovertafel
Tip de redactie!