Vandaag zijn 25 koplopergemeenten officieel gestart met het programma Iedereen doet mee! Tijdens een feestelijke bijeenkomst in aanwezigheid van minister van VWS, Hugo de Jonge werd door de gemeenten het manifest ondertekend. Gemeente Meierijstad is één van de uitverkoren gemeenten. Hugo de Jonge moedigde de gemeenten aan in hun ambitie een inclusieve gemeente te worden. Een gemeente waarin iedereen mee kan doen, ook mensen met een beperking.

Leren en inspireren

De 25 koplopergemeenten hebben de afgelopen jaren al stappen gezet bij het invoeren van het VN-Verdrag Handicap. De komende twee jaar werken zij samen met het doel actief te werken aan een inclusieve samenleving, voor mensen met en zonder beperking. Niet alleen door van elkaar te leren en om dit in hun eigen gemeente te bereiken, maar ook om andere gemeenten in Nederland te inspireren hetzelfde te doen.

‘Koplopen is je nek uitsteken’

Otwin van Dijk, ambassadeur van het programma, gaf aan dat hij bewondering heeft voor deze 25 gemeenten. Niet alleen omdat deze gemeenten laten zien dat zij al werk maken van het VN Verdrag, maar ‘omdat deze gemeenten hun nek durven uitsteken. Deze gemeenten zijn zich er ervan bewust dat er nog veel moet gebeuren om een inclusieve gemeente te worden. En daarom kiezen ze ervoor knelpunten te bespreken en goede voorbeelden te delen’, aldus Van Dijk. Wethouder Witlox: “Wij zijn trots op deze selectie en realiseren ons dat er nog veel moet gebeuren, maar wij gaan ons maximaal inzetten om te komen tot een inclusieve samenleving.”

Manifest

De 25 gemeenten hebben bij de bijeenkomst het manifest – gezamenlijk opgesteld door ambtenaren en ervaringsdeskundigen uit de 25 gemeenten – allemaal ondertekend. De aanwezige burgemeesters, wethouders en gemandateerde ambtenaren deden dit samen met een ervaringsdeskundige uit hun gemeente. De rest van de middag stond in het teken van kennismaken, zien welke stappen andere gemeenten al hebben gezet en bespreken wat ze de komende tijd gezamenlijk gaan oppakken.

Samen, Inclusief

 

Tip de redactie!