Wethouders Eric van den Bogaard en Eus Witlox verrichten officiële handeling voor start fase 6 in Hulzebraak III in Schijndel op woensdag 22 maart om 15.00 uur.

 Algemeen

Het plan Hulzebraak is in gang gezet in tijden dat door de rijksoverheid het eigen woningbezit erg gestimuleerd werd en er nog veel gedacht werd aan gezinswoningen. Het plan is voor Schijndel het grootste plan van de afgelopen 10 jaar en was onderverdeeld naar 6 fases om de woningen gespreid over de tijd op de markt te brengen.

Hoogste punt fase 6 Hulzebraak III

De aanleiding voor de officiële handeling is fase 6, de laatste fase. Fase 6 bestond volgens het oorspronkelijke plan uit voornamelijk tweekappers. In de huidige ontwikkeling is dit omgevormd naar 42 sociale huurwoningen. De twee voornaamste belangen voor de gemeente aan deze ontwikkeling zijn:

  • De toevoeging van extra sociale huurwoningen in Schijndel;

Maar nog belangrijker de doorstroming van zittende huurders van Huis & Erf waardoor ruimte ontstaat voor mensen op de wachtlijst voor een sociale huurwoning maar ook voor statushouders. Hierdoor wordt het mogelijk gemaakt dat statushouders verspreid in Schijndel huisvesting kan worden aangeboden.

 
Tip de redactie!