Hart voor Schijndel stelt vragen aan het college van B&W over Zuideinderparkhal

hart voor schijndel logo

Hart voor Schijndel heeft vragen gesteld aan het college van B&W van Meierijstad over het nakomen van de financiële verplichtingen door de stichting die de Zuideinderparkhal exploiteert. Reeds eerder stelde de fractie dit punt aan de orde bij het college van B&W van de toenmalige gemeente Schijndel, nadat de fractie signalen had ontvangen over financiële problemen voor de stichting bij het aflossen van de lening.

De fractie heeft de volgende vragen aan het college:

  • Voldoet Stichting Zuidereindparkhal in Schijndel aan haar financiële verplichtingen ten opzichte van de gemeente? Zo nee:
  • sinds wanneer is er een achterstand ontstaan en hoe groot is die achterstand?
  • heeft de stichting gepoogd nieuwe betalende gebruikers voor de hal te werven en zo ja, welke gebruikers en met welk succes gebeurde dat?
  • heeft de stichting gepoogd de hal te verkopen en zo ja, aan wie en met welk succes?
  • heeft het College acties ondernomen om de stichting tot betaling aan te zetten en zo ja, wat waren die acties en waar hebben ze toe geleid?
  • wat gaat het College doen om het probleem op te lossen?

De fractie stelt de vragen niet eens zozeer omdat men zo benieuwd is naar de antwoorden, maar vooral om College en stichting in beweging te krijgen. Men vindt dat de stichting er snel voor moet zorgen dat de (achterstallige) betalingen voldaan worden en dat het College ervoor moet zorgen dat de lening wordt terugbetaald. Hart voor Schijndel is van mening dat de hal desnoods aan de stichting onttrokken moet worden. Tenslotte is men van mening dat de gemeente voortaan niet meer als bank moet optreden bij de financiering van dit soort projecten.

Foto: RC Alico
Tip de redactie!