Meierijstad: beeldvormende avond – 8 juni 2017

Op donderdag 8 juni is er in het bestuurscentrum te Sint Oedenrode een beeldvormende avond. Er wordt tijdens deze avond een presentatie gegeven over de N279. Ook is er de mogelijkheid om vragen te stellen over deze presentatie. Hieronder de voorlopige agenda voor deze avond.

Locatie: Bestuurscentrum Meierijstad, Raadzaal

Aanvang: 18:30

Eindtijd: 22:00

Voorzitter: W. van Asseldonk

Toelichting: Dit betreft een voorlopig programma. Het definitieve programma wordt vastgesteld door de agendacommissie op 1 juni 2017

1 Programma

programma BVA 8 juni 2017 (themabijeenkomst N279).docx (203KB)

2 Vrije inloop bij stands/spreekuur raadsleden 18.30 – 19.30 uur

3 Inspreekronde over N279 19.30 – 20.00 uur

spelregels inspreekronde N279.docx (204KB)

4 Presentaties over N279 20.00 – 21.00 uur

4.a Provincie/Arcadis over Milieu Effect Rapportage

4.b Decisio over Maatschappelijke Kosten-baten analyse

4.c Goudappel over Strategie N27

4.d Gemeente over advies over voorkeursalternatief N279 Veghel-Asten

raadsvoorstel alternatief N279 in Meierijstad_bw 23_def.docx (786KB)

Bijlage 1 N279_beeldvormende avond_23 maart 2017.pdf (3MB)

Bijlage 2 Persbericht provincie_besluit_Stuurgroep_voorlopig voorkeursalternatief N279.pdf (223KB)

Bijlage 3 N279 Factsheet N279.pdf (23,3MB)

Bijlage 4 MKBA N279.pdf (1,4MB)

Bijlage 5 Strategie N279_goudappel.pdf (3,9MB)

Bijlage 6 verslag klankbordgroep_b&w 23 mei 2017.docx (206KB)

Bijlage 7 zoekgebied gecombineerde aansluiting N279.docx (182KB)

Bijlage 8 Toelichting keuze college alternatief N279_bw 23 mei LvdS.docx (2,2MB)

5 Algemene bevraging n.a.v. presentaties 21.00 – 21.30 uur

6 Mogelijkheid individuele bevraging bij stands 21.30 – 22.00 uur

7 Sluiting 22.00 uur
Tip de redactie!