Hart voor Schijndel en Wethouder Witlox op de bres voor innovatie rond wijkteams

In de commissievergadering van afgelopen donderdag zijn raadslid Mirjam van Esch en wethouder Eus Witlox samen de bres opgegaan voor een innovatie rond de sociale wijkteams.

Tilburg

In Tilburg werkt men net zoals in Meierijstad met sociale wijkteams om de zorg te regelen voor alle zorgbehoevenden in de wijk. De sociale wijkteams worden gevormd door medewerkers uit allerlei organisatie’s. En al die organisatie’s hebben hun en eigen werkprocessen en werkafspraken. Daarnaast betekend dit  dat informatie over clienten gedeeld dient te worden met en binnen meerdere organisaties. Een echt optimale situatie is dit niet. Daarom heeft men in Tilburg daar wat op bedacht. Men gaat daar een coöperatie oprichten waar de medewerkers van de sociale wijkteams onderdeel van gaan uitmaken. De GGD zal binnen deze coöperatie een belangrijke coördinerende taak krijgen.

GGD Hart van Brabant

Omdat het werkgebied van GGD Hart van Brabant zowel Tilburg als ook Meierijstad omvat moet volgens de regels ook de gemeenteraad van Meierijstad toestemming geven voor de coördinerende taken die de GGD in Tilburg op zich zal gaan nemen.

Hierover werd gesproken in de de commissie van afgelopen donderdag.

hart voor schijndel logo

Daar waar Hart voor Schijndel en wethouder Witlox zeer te spreken waren over de innovatie in zorgland, waren de andere partijen minder enthousiast. Men was bang voor de financiële en juridische gevolgen en stelden daar vragen over aan het college. Er was zelfs een fractie die behandeling in de gemeenteraad wilde uitstellen.

De inhoudelijke inbreng van Mirjam van Esch over dit punt heeft de overige raadspartijen weten te overtuigen, waardoor dit punt in de raadsvergadering waarschijnlijk een formaliteit zal zijn. Dit ook tot tevredenheid van de wethouder. Hij zal de ontwikkelingen in Tilburg blijven volgen en kijken of dit ook mogelijkheden geeft voor de organisatie van de wijkteams in Meierijstad.

 
Tip de redactie!