Gemeenteraad Meierijstad organiseert vanavond beeldvormende avond

Donderdagavond 16 februari a.s. organiseert de gemeenteraad de eerste ‘beeldvormende avond’. De bijeenkomst staat in het teken van ontmoeting en samenwerking en heeft als werktitel ‘Meierijplein’.  Inwoners van Meierijstad zijn van harte welkom om te luisteren of om mee te praten! De avond wordt gehouden vanaf 19.00 uur in het bestuurscentrum (voormalige gemeentehuis) in Sint-Oedenrode.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website: www.meierijstad.nl.

Programma beeldvormende avond

19.00 uur:  vrije inloop (ook voor inwoners)

 • Raadsleden en inwoners ontmoeten elkaar informeel

19.30 uur: technisch vragenhalfuur

 • Raadsleden kunnen vragen stellen over onderwerpen die betrekking hebben op de komende commissie- en raadsvergaderingen. Over het raadsvoorstel ‘Belastingen’ (geagendeerd voor de raad van 9 maart 2017) zullen vragen worden gesteld.

20.00 uur: Inspreekronde

 • Dit is een spreek(half)uur waarbij organisaties en inwoners met hun onderwerpen of vragen bij de raadsleden/politieke fracties terecht kunnen. Wilt u als organisatie of inwoner hiervan gebruik maken dan horen wij dat graag vooraf (aanmelding mogelijk tot uiterlijk woensdag 15 februari 12.00 uur). U kunt dit doen door te bellen naar (0413) 38 19 91 of te mailen naar griffie@meierijstad.nl
 • Op dit moment is al een inspreker gemeld die zijn zienswijze geeft op het ‘ontwerpbestemmingsplan buitengebied 2’.

20.30 uur: informatieve bijeenkomst

 • Drie organisaties geven tijdens dit onderdeel van de beeldvormende avond een presentatie.
  • 20.30 – 21.15 uur: presentatie Agrifood Capital (regionaal samenwerkingsverband) over actuele ontwikkelingen
  • 21.15 – 21.30 uur: korte pauze
  • 21.30 – 22.30 uur:
   presentatie IBN (organisatie die zich erop richt om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te kunnen helpen aan werk) over actuele ontwikkelingen
   presentatie GGD over de Kadernota 2018

22.30 uur: sluiting

 

 

Tip de redactie!