Gemeente stimuleert LED-verlichting op sportparken

Sportverenigingen geven regelmatig aan geïnteresseerd te zijn in de toepassing van LED voor hun sportveldverlichting. Met de installatie van LED-verlichting op sportparken wordt een bijdrage geleverd aan een duurzamer gebruik van energiebronnen. De gemeente Schijndel ondersteunt deze verduurzamingsinitiatieven nu met een bijdrage uit het Innovatiefonds.

Aan de gemeentelijke bijdrage zijn een aantal voorwaarden verbonden:

  • Bijdragen kunnen worden aangevraagd ter vervanging van conventionele sportveldverlichting in LED-verlichting.
  • De maximale gemeentelijke bijdrage is 50% van de installatiekosten. Bij de bepaling van de hoogte van de gemeentelijke bijdrage kan de mate van de te bereiken milieuwinst een rol spelen.
  • Het budgetplafond staat gelijk aan het restant van het innovatiefonds op 16 september 2016.
  • Inschrijven kan tot en met 16 september 2016, 12.00 uur;
  • De vereniging krijgt vóór 1 november 2016 uitsluitsel over de toekenning van de middelen.

Aanvragen kunnen naar de gemeente Schijndel worden verstuurd, t.a.v. het college van burgemeester en wethouders, postbus 5, 5480 AA Schijndel.

Tip de redactie!