logo Gemeente Meierijstad

Gemeente Meierijstad vindt het belangrijk dat iedereen zijn of haar talenten kan ontwikkelen en dat voorschoolse voorzieningen, onderwijs en arbeidsmarkt in Meierijstad goed op elkaar aansluiten. Om dit te stimuleren stelt de gemeente in 2019 en 2020 een onderwijsinnovatiefonds van € 80.000 ter beschikking voor bijzondere, vernieuwende ontwikkelingen.

Scholen uit het primair en voortgezet onderwijs kunnen een bedrag tot € 10.000,- aanvragen voor ondersteuning van een innovatieve activiteit. De gemeente heeft daarvoor beoordelingscriteria opgesteld.

Klaar voor de toekomst

Wethouder Coby van der Pas: “Innovatie in het onderwijs is belangrijk. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van talenten van kinderen en een goede voorbereiding op vervolgonderwijs en de toekomstige arbeidsmarkt. Daarbij vinden we samenwerking binnen de onderwijsketen en met bedrijfsleven en overheid belangrijk. Met deze intensieve samenwerking willen we eraan bijdragen dat het onderwijs zo goed mogelijk is voorbereid op de toekomst.”

Bord, Innovatie
Tip de redactie!