Gemeente Meierijstad koestert haar erfgoed

logo Gemeente Meierijstad

Gemeente Meierijstad heeft een grote rijkdom aan erfgoed. Met maar liefst 125 rijksmonumenten, drie archeologische rijksmonumenten, bijna 300 gemeentelijke monumenten, vier beschermde dorpsgezichten en ruim 850 beeldbepalende en cultuurhistorisch waardevolle objecten. In de erfgoedvisie, staat hoe de gemeente de komende jaren omgaat met haar erfgoed om het te behouden, ontwikkelen en versterken. Het college legt hiertoe een erfgoedvisie voor aan de gemeenteraad.

Erfgoed leeft, inspireert en verbindt

Erfgoed is medebepalend voor de identiteit van Meierijstad. Er is een groeiend besef dat het erfgoed de moeite van het behouden waard is en dat het meer te bieden heeft dan alleen een historische waarde. Want erfgoed kan de binding van mensen met hun eigen woonomgeving bevorderen, de lokale economie stimuleren, de leefbaarheid vergroten en bijdragen aan het aantrekkelijker maken van Meierijstad voor inwoners, ondernemers en bezoekers. Erfgoed kan ook gebruikt worden om onze leefomgeving zo in te richten dat datgene wat specifiek is voor een van onze kernen of gebieden behouden blijft en versterkt wordt. Mooie voorbeelden daarvan zijn de herbestemming van het historische CHV-complex aan de Noordkade tot modern cultuurcluster en de Glazen Boerderij in Schijndel, gebaseerd op historische boerderijen in Schijndel.

Erfgoed beleefbaar maken

Belangrijk is het beleefbaarheid maken van erfgoed, zodat het kan worden gezien, gehoord, gevoeld, ervaren, gebruikt, veranderd, doorgegeven of verbeterd. Binnen Meierijstad zijn veel inwoners en organisaties als de heemkundekringen en het Platform Erfgoed Meierijstad (PEM) al jaren actief om het erfgoed onder de aandacht te brengen en zichtbaar te maken voor een breed publiek. Met aansprekende projecten als bijvoorbeeld de Canon van Meierijstad, de attentietegels in de straten van Schijndel, Erp en Veghel en het Koster Brockproject en de toponiemenbanken in Sint-Oedenrode. Ook de Archeologiedagen in 2018, waren met ruim 4.500 bezoekers een groot succes. En het jaar 2019 was een gedenkwaardig jaar vanwege de Herdenking 75 jaar Bevrijding Tweede Wereldoorlog. Al deze initiatieven dragen bij aan een gedeeld historisch besef en versterken de gezamenlijke identiteit en trots.

Wethouder Coby van der Pas: “We willen het erfgoed koesteren en er goed voor zorgen, zodat ook de generaties na ons ervan kunnen genieten. Samenwerking met de erfgoedverenigingen, erfgoedinstellingen en Cultuurkade, verbinding maken met andere beleidsterreinen als ruimtelijke ontwikkeling en toerisme en recreatie én ondersteuning van initiatieven uit de samenleving dragen hieraan bij. Samen versterken we de kracht van erfgoed!” Inwoners en belanghebbenden hebben op verschillende manieren meegedacht over de
erfgoedvisie. Zodra ook de gemeenteraad de erfgoedvisie vastgesteld heeft, worden de ambities en kansen vertaald naar een uitvoeringsprogramma.




Tip de redactie!