Gemeente Meierijstad en centrummanagement-organisaties bezegelen samenwerking

logo Gemeente Meierijstad

Op donderdag 6 december tekenden wethouder Jan Goijaarts en de voorzitters van de centrummanagement-organisaties het convenant reclamebelasting. Hiermee werd de samenwerking voor de komende drie jaar bezegeld. Het zorgt ervoor dat het geld van de reclamebelasting terugvloeit richting de drie centra in Meierijstad met als doel de centra nog aantrekkelijker te maken. Met het oog op de centrumvisie een grote opgave voor de drie kernen met ieder haar eigen uitdagingen. Met de inkomsten wordt bijgedragen aan meer sfeer en beleving in de winkelcentra en wordt door het organiseren van hoogwaardige evenementen en koopzondagen het verblijfklimaat voor de consument versterkt. Wethouder Goijaarts is blij met deze gezamenlijke afspraak: “Goed om te zien dat ondernemers het nut van reclamebelasting zien. Uit de nieuwe centrumvisie blijkt dat er werk aan de winkel is om het gewenste niveau te krijgen en te houden. Dit helpt om onze krachten te bundelen. Het zorgt voor continuïteit binnen de centrummanagementorganisaties en komt ten goede aan de levendigheid van onze centra.

” Pieter van de Kamp uit Sint-Oedenrode beaamt dit en wijst op de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de partijen: “Lokale samenwerking voor een beter centrum is niet vrijblijvend”.

Harrie van Herpen:: “Zonder deze reclamebelasting kan de centrummanagement-organisatie niet werken en we ondervinden dat het goed functioneert in Schijndel.”

Johan Nagtzaam: “ Voor Veghel Centrum staan we voor een enorme uitdaging die vraagt om een structurele en toekomstbestendige aanpak. Werk aan de winkel dus!” In november stemde de gemeenteraad van Meierijstad al in met het heffen van reclamebelasting in de drie centra van Meierijstad.

 

Meierijstad
Foto: gemeente Meierijstad
Tip de redactie!