Gemeente Meierijstad doet onderzoek

logo Gemeente Meierijstad

De gemeente wil graag weten hoe inwoners over bepaalde onderwerpen denken. Daarom doen we regelmatig onderzoek. Dit onderzoek bestaat uit een schriftelijke vragenlijst. Vanaf 10 oktober ontvangen zo’n 4.000 huishoudens in Meierijstad deze vragenlijst. De adressen hebben we geselecteerd via een steekproef. In deze vragenlijst worden vragen gesteld over uw gezondheid, of u voldoende contacten heeft met anderen en of u wel eens vrijwilligerswerk doet. En of u bijvoorbeeld hulp krijgt of zelf hulp geeft aan anderen. De gemeente heeft onderzoeksbureau Dimensus gevraagd het onderzoek uit te voeren. De resultaten van de vragenlijsten zijn anoniem en worden vertrouwelijk behandeld. Met de resultaten kunnen we werken aan een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Hoe meer mensen de vragenlijst invullen, hoe beter wij te weten komen wat u belangrijk vindt. Vandaar onze oproep aan inwoners om de vragenlijst in te vullen.

Vragen?

In de brieven die de inwoners ontvangen, staat vermeld dat u voor vragen contact kunnen opnemen met het onderzoeksbureau. De contactgegevens staan in de brieven vermeld.
Tip de redactie!