Geen “buurtschap” van tiny houses bij Winery & Herbs

logo Gemeente Meierijstad

Bij de gemeente Meierijstad is een verzoek binnengekomen om op het perceel aan de Boxtelseweg 23 (Winery & Herbs)  een “buurtschap” van een zevental tiny houses te mogen oprichten.

Het ontwikkelen van tijdelijke woonvormen voor specifieke doelgroepen past binnen het beleid van de woonvisie en wordt zeer wenselijk gezien. Echter, op de locatie van de initiatiefnemer is al een passende invulling in de vorm van agrarische activiteiten met recreatieve functie. Een derde al dan niet tijdelijke functie van wonen dicht op de al bestaande functies wordt daarbij door het college van B& W als niet wenselijk gezien. Dit omdat de functies overlast naar elkaar zullen geven, waarbij uiteindelijk het woon- en leefklimaat van de doelgroep onder druk komt te staan. Daarnaast is de afstand tot voorzieningen aanzienlijk en zullen bewoners veelal aangewezen zijn op gemotoriseerd verkeer, aldus het college van B&W.

Het college verleent dan ook geen principemedewerking aan het oprichten van tijdelijke wooneenheden aan de Boxtelseweg 23 te Schijndel.
Winery&Herbs_tiny-houses

Tip de redactie!