Herontwikkeling autobedrijf naar woningen

Boschweg straatnaambordEr is een principeverzoek ingediend voor een initiatief aan de Boschweg 160 te Schijndel. Op de locatie is momenteel autobedrijf Redra cars gevestigd. De initiatiefnemer zou graag zijn autobedrijf verplaatsen en de locatie herontwikkelen met appartementen. Herontwikkeling op de locatie van bedrijvigheid naar wonen is voorstelbaar. De herontwikkeling van de locatie kan een kwaliteitsverbetering opleveren. Belangrijk is echter hoe deze wordt vormgegeven. De stedenbouwkundige inpassing tezamen met het programma zijn hoofdzakelijk bepalend of de gewenste ontwikkeling van appartementen passend is. Hiervoor dient de initiatiefnemer eerst een beeldkwaliteitsplan te maken.

Het college verleent onder voorwaarden medewerking aan het herontwikkelen van een autobedrijf naar woningen aan de Boschweg 160 te Schijndel.
Herontwikkeling van autobedrijf naar woningen

Tip de redactie!