Fusie Korfbalclubs De Boemerang en DKV Alico definitief

Op donderdagavond 16 februari hielden beide verenigingen een bijzondere ledenvergadering. Onderwerp was het fuseren van beide clubs tot één korfbalvereniging. Met grote meerderheid van stemmen gaven de in grote getale opgekomen leden van De Boemerang en DKV Alico hun akkoord voor die fusie. Voorafgaand aan dat akkoord, was er door beide clubs een jaar lang gewerkt om tot een goed en doordacht fusie- en beleidsplan te komen. De presentatie daarvan vond plaats tijdens deze ledenvergaderingen. In die plannen spelen de volgende kernwaarden een grote rol:

  • Teamgeest
  • Respect
  • Ambitie
  • Passie

Daarna werd er overgegaan tot een stemming over die fusie, welke leidde tot een definitieve samenvoeging van beide verenigingen. Het wordt een korfbalclub waar dames- en gemengd korfbal, zowel op wedstrijd als op recreatief niveau, moeiteloos met elkaar samengaan. Daarnaast wil de vereniging zich inspannen om de traditionele sport, maar ook alternatieve innovatieve vormen van korfbal te promoten door regionale en (inter)nationale samenwerking tot stand te brengen. Daarnaast wil ze ook een rol gaan vervullen op sociaal-maatschappelijke gebied. Het motto wordt: SAMEN SCOREN.

Deze samenvoeging vormt een korfbalclub met zo’n 240 leden met 4 senioren teams, 2 recreatieve / korfbalfit teams, 10 jeugdteams 1 kangoeroegroep en wordt gevestigd op de huidige accommodatie van De Boemerang op het Zuideinderpark, Rooiseheide 14 te Schijndel. De nieuwe vereniging zal de naam gaan voeren van KVS ‘17 (Korfbal Vereniging Schijndel ‘17). Aan het eind van het huidige korfbalseizoen 2016/ 2017 zal dit een feit gaan worden, zodat in het volgende korfbalcompetitie seizoen, KVS ‘17 op de velden te vinden zal zijn.

 
Tip de redactie!