Fors meer inzet op preventieve bestrijding eikenprocessierups in Meierijstad

logo Gemeente Meierijstad

Jaarlijks voert de gemeente Meierijstad preventieve bestrijding van de eikenprocessierups uit. De eikenbomen op risicolocaties worden bespoten met een biologisch middel. In 2018 was landelijk sprake van een onverwacht grote plaagdruk. Om de overlast in 2019 zo veel mogelijk te beperken zet de gemeente dit jaar fors meer in op deze preventieve bestrijding.

Hoe gaat het in zijn werk?

In de week van 22 april wordt door een gespecialiseerd bedrijf gestart met de preventieve bestrijding met behulp van een biologisch bacteriepreparaat. Dit is nét ná het moment dat de rupsen uit de eitjes komen. De eerste weken hebben de larven een zeer grote vraatzucht. De werkzaamheden gaan vanwege de korte periode waarin de bespuiting effectief is 24 uur per dag door, dus ook ’s nachts. In totaal worden in Meierijstad bijna 20.000 eikenbomen bespoten met een bomennevelspuit. Dit is ongeveer de helft van alle door de gemeente beheerde eiken. In 2018 zijn ruim 8.000 eiken behandeld. Het is niet mogelijk, maar ook niet nodig, om álle eikenbomen binnen de gemeentegrenzen jaarlijks preventief te bespuiten. De bomen op risicolocaties, langs doorgaande wegen en op plaatsen waar veel mensen verblijven, fietsen of wandelen krijgen voorrang. Door selectief te kijken naar de locaties van bestrijding blijft de overlast beperkt zonder dat onnodig schade wordt toegebracht aan de natuur.

Bestrijding door zuigen of plukken

Wanneer bestrijding via bespuiting niet meer mogelijk is kunnen rupsen en rupsrestanten worden verwijderd door middel van zuigen of plukken. Deze bestrijding past gemeente Meierijstad toe vanaf eind mei als de rupsen in de typische “processie” langs de stam van de boom lopen. Dit is namelijk ook de periode dat de nesten worden gevormd. De rupsen zijn dan al een aantal keren verveld. Pas na de derde keer vervellen, verschijnen de brandharen die voor problemen kunnen zorgen.

Melden en meer informatie

Particuliere eigenaren van een boom met eikenprocessierupsen zijn zelf verantwoordelijk voor het treffen van maatregelen. Dat geldt ook voor andere boomeigenaren zoals de Provincie. De gemeente treft alleen maatregelen bij haar eigen bomen in de openbare ruimte. Is de boom van de gemeente dan kan via de website www.meierijstad.nl of via de “MijnGemeente” app een melding worden gemaakt. De GGD heeft op de website www.oakie.info op toegankelijke wijze informatie over de eikenprocessierups gebundeld. Uiteraard kunnen inwoners voor vragen ook altijd telefonisch contact opnemen met de gemeente Meierijstad via telefoonnummer 14 0413.
Eikenprocessierups

 

 

Tip de redactie!