logo welzijn de meijerij

Op donderdag 8 maart 2018 gaat de formulierenbrigade in Schijndel van start.

Schijndel wil al enige tijd dat haar inwoners gebruik kunnen maken van een laagdrempelige voorziening om simpele formulieren in te vullen (minima voorzieningen van de gemeente Meierijstad). Deze dienst genaamd de formulieren brigade bestaat al enige tijd in Veghel maar de afstand  is voor inwoners van Schijndel  vaak een hoge drempel om hiervan gebruik te maken.

Op donderdag 8 maart 2018 gaat de formulierenbrigade in Schijndel van start. Van 9.00 uur tot 11.00 uur kunt u bij (Steeg 9f) terecht voor hulp bij het invullen formulieren. Deze dienst wordt elke donderdag van 9.00 uur tot 11.00 uur aangeboden.

U hoeft zich niet van tevoren aan te melden er is een open inloop.

De formulierenbrigade helpt u bij het invullen van de volgende formulieren en aanvragen van de gemeente, het UWV of de Belastingdienst:

 • Bijzondere bijstand, waaronder ook de individuele inkomenstoeslag en de Regeling schoolkosten.
 • Regeling maatschappelijke participatie
 • Collectieve aanvullende verzekering voor minima
 • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
 • (Gemeentelijke) tegemoetkoming kinderopvangtoeslag
 • Heronderzoeksformulieren bijstand
 • Formulieren schuldhulpverlening of ordenen van uw administratie bij schuldhulpverlening
 • Zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag, kindgebonden budget van de Belastingdienst (zowel voor de aanvraag als wijziging)
 • Inschrijving werkzoekende op www.werk.nl en aanvragen van een uitkering Participatiewet of IOAW voor levensonderhoud
 • Aanvragen Digid code
 • Doorverwijzen bij laaggeletterdheid

Het blijven uw formulieren, dus u moet ze zelf ondertekenen. En u blijft zelf verantwoordelijk voor het inleveren of opsturen.

Zorg dat u altijd uw DIGID-code meebrengt. Hebt u die niet meer, dan krijgt u hulp bij het opnieuw aanvragen hiervan. U kunt zich melden bij de balie van Welzijn De Meierij. Steeg 9f 073-5441400. Er zijn geen kosten verbonden aan het gebruik van de formulierenbrigade.

't Spectrum
Tip de redactie!