In het coalitieakkoord 2017-2022 voor Meierijstad is opgenomen dat Meierijstad in 2050 energieneutraal moet zijn. Om te weten wat dit inhoud en waar we nu staan in de gemeente Meierijstad heeft het college van B&W een onderzoek laten uitvoeren door de Omgevingsdienst Brabant Noord. In dit onderzoek worden vragen beantwoord als: “wat betekend energieneutraal?” en “wat moet er nu echt gebeuren om energieneutraal te worden?”

Hiervoor is nu een nul-meting uitgevoerd door de Omgevingsdienst Brabant Noord op verzoek van het college. In de nulmeting wordt aangegeven hoeveel energie er duurzaam opgewekt moet worden om energieneutraal te worden als gemeente. Uit deze nulmeting is gebleken dat het een enorme opgave gaat worden om de doelstelling te gaan bereiken en dat iedereen mee zal moeten doen: inwoners, bedrijven, instellingen en gemeente. Dit gaat niet alleen lukken met zonne-energie er moet ook gewerkt worden aan andere duurzame vormen van energieopwekking zoals biomassacentrales, windmolens en andere nieuwe technieken die de toekomst ons nog gaat brengen. Daarnaast dienen alle woningen geïsoleerd worden zodat huishoudens minder energie gaan verbruiken.

Uiteraard is het niet zo dat er nog helemaal niets is geregeld in Meierijstad, want er gebeurt al enorm veel op dit gebied. Er wordt steeds meer energie opgewekt door zonne-energie zoals bij de Schijndelse Energiecoöperatie die een zonnepark heeft op het dak van de gemeentewerf. Daarnaast heeft men projecten zoals spouwmuurisolatie, waarmee veel energie kan worden bespaard. Verder is de Rabobank een kopgroep gestart die werkt aan energieopwekking in Schijndel.

Gemeentewerf, Milieustraat, Zonnepark

Inwoners van de gemeente Meierijstad kunnen vanaf 2018 een subsidie krijgen als zij hun woning verduurzamen.

Het rapport van de Omgevingsdienst Brabant Noord “Nulmeting energieneutraal Meierijstad gaat nu naar de gemeenteraad. Daarna wil het college een volgende stap zetten door een aantal boegbeelden te zoeken die samen met hen in gesprek gaan met inwoners, bedrijven en instelling om zo samen te komen tot een plan van aanpak voor de periode 2019-2023.
Tip de redactie!