Delegatie Schijndels Gilde gedenken overleden gildeleden tijdens Allerzielen

Maandag 2 november heeft een delegatie van Gilde Sint Catharina en Barbara uit Schijndel, al haar overleden gildeleden herdacht tijdens Allerzielen. In voorgaande jaren liep het Gilde vanaf de pastorie van de Heilige Sint Servatiuskerk in optocht naar de Rietbeemdweg. Dit jaar was dit door Covid-19 helaas niet mogelijk aangezien er dan groepsvorming zou zijn. Een delegatie heeft bij de zerken samen met pastoraal medewerker en tevens gilde-lid de heer Anton Bijnen gebeden. Na de gebeden werden er kaarsjes op de zerken geplaatst van de overleden gildebroeders, gildezusters en gildeverwanten. Ook werd er op het strooiveld kaarsjes geplaatst voor gildeleden die in het verleden zijn gecremeerd of elders zijn begraven. Helaas was het dit jaar ook niet mogelijk om bij de gebedsviering in de Heilige Sint Servatiuskerk te zijn. Gilde Sint Catharina en Barbara Schijndel, hoopt volgend jaar weer met alle gilde-leden de overleden gildebroeders en gildezusters te kunnen gedenken.
Tip de redactie!