SV Avanti ’31 kiest Roel Schoones als nieuw bestuurslid tijdens ALV

Vrijdag 30 oktober vond de 89e Algemene Ledenvergadering van sv Avanti’31 plaats. Door alle beperkingen als gevolg van het coronavirus werd de vergadering maar door een beperkt aantal leden bijgewoond en konden geen jubilarissen gehuldigd worden.

De vergadering was al bijzonder door het corona-virus maar kreeg nog een extra bijzonder tintje doordat ook voorzitter Jack Brus wegens ziekte verstek moest laten gaan. De vergadering werd in goede banen geleid door vice-voorzitter Ben vd Mosselaer, secretaris Ton Zandbergen en penningmeester Fons Heestermans die ieder een deel van de vergadering voor hun rekening namen.

ALV SV Avanti '31 2020

De jaarverslagen van de secretaris en van de secretaris van de Jeugdafdeling (Stefan Brouwers) werden vlot door de vergadering goedgekeurd. Fons Heestermans wist vervolgens duidelijk aan de leden over te brengen wat de gevolgen van het stilleggen van de activiteiten afgelopen voorjaar op de financiën zijn geweest. Avanti’31 is, op basis van de gezonde situatie van de afgelopen seizoenen en dankzij de steun van zowel eigen leden als van het UWV,  de Gemeente en de KNVB nog steeds een gezonde vereniging, maar de penningmeester waarschuwde er voor dat de onzekere situatie van dit moment er wel voor kan gaan zorgen dat het nu lopende seizoen met een flink tekort moet worden afgesloten. Het maken van een degelijke begroting is momenteel ook erg lastig, immers niemand weet wanneer er weer gevoetbald gaat worden en wanneer de kantine weer open kan. De gebruikelijke voorjaarsactiviteiten als de Dorpszeskamp en verschillende voetbaltoernooien zijn ook uiterst onzeker.

De vergadering ging unaniem akkoord met het gevoerde financiële beleid en ook de begroting voor komend seizoen werd unaniem aangenomen. Hierbij heeft het bestuur besloten om, ook als dank voor de steun van de leden, in het nu lopende seizoen de contributie niet te gaan verhogen.

De kascommissie voor komend seizoen bestaat uit Astrid van Heeswijk, Sanne van Heeswijk en Theo Schuurmans. Toon vd Broek treedt na drie jaar af. Als nieuw reserve-lid werd Jan Hellings benoemd.

Bestuurswissel avanti
Op de foto: Roel Schoones (L) en Wil Welvaarts (R)

De bestuursverkiezing kende geen verrassingen. Fons Heestermans werd met algemene stemmen voor drie jaar herkozen als penningmeester en Roel Schoones werd, eveneens met algemene stemmen, gekozen als nieuw bestuurslid. Wil Welvaarts was niet herkiesbaar.  Roel gaat binnen het bestuur de taken van Wil als bestuurslid Senioren en voorzitter TC overnemen. Ben vd Mosselaer bedankte Wil Welvaarts voor zijn inzet in de afgelopen 9 jaar, waarna Wil zelf nog even kort terug keek op zijn bestuursperiode. De aanwezige leden bedankten hem met een applaus.

De vergadering werd afgesloten met een serie mededelingen door de vice-voorzitter. Een van de belangrijkste mededelingen was dat Avanti’31 vrijwel rond is met een aantal subsidieverstrekkers en met het Bestuur van de Stichting tot Steun aan sv Avanti’31 voor de financiering van LED-verlichtingen op onze velden. Er wordt naar gestreefd deze veriichting in de winterstop aan te laten leggen.

De gebruikelijke hapjes en drankjes na afloop van de vergadering moesten dit jaar achterwege blijven. Toch kunnen we terugkijken op een geslaagde vergadering.
Tip de redactie!