Van het concept gezondheidsbeleid heeft op 27 maart het college van B&W kennis genomen. Een gezonde en veilige leefomgeving voor alle inwoners is een ambitie van het college. Uitgangspunt in het gezondheidsbeleid is Positieve Gezondheid. We willen graag gezondheidsachterstanden verkleinen.

Speerpunten

De speerpunten in het concept gezondheidsbeleid zijn gericht op het gebied van leefstijl. Voor jongeren gaat het om gezonde voeding, overgewicht, alcohol, drugs, de invloed van social media en seksualiteit. Voor volwassenen gaat het om ondersteuning van mantelzorgers, overgewicht, eigen regie, om hulp vragen en eenzaamheid. In de omgeving zijn ook mogelijkheden als het gaat om gezondheid, denk daarbij aan een aantrekkelijke buurt om te bewegen en het hebben voldoende ontmoetingsplekken voor allerlei doelgroepen.

Participatie

Gemeenteraadsleden en professionals hebben in november 2017 hun bijdrage geleverd voor dit concept. Ook het vervolgtraject zal samen met vele partijen worden vormgegeven. Het concept gezondheidsbeleid wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, professionals, de Adviesraad Sociaal Domein, Meierijstad Gezond Sportief, het jongerenwerk en daarnaast worden inwoners via diverse communicatie kanalen gevraagd hun reactie te geven op het concept gezondheidsbeleid. We organiseren op 16 april een tweede bijeenkomst voor professionals, waarbij ook raadsleden zijn uitgenodigd. Op deze middag willen we toetsen of men zich herkent in de visie en speerpunten en daarnaast willen we kijken op welke wijze partners betrokken kunnen worden bij de uitvoering.

We dagen een ieder uit om een reactie te geven op het concept gezondheidsbeleid en goede ideeën aan te dragen. Dit kan via gezondheid@meierijstad.nl.

Met de reacties van raadsleden, inwoners en professionals wordt een definitief plan opgesteld. Daarover zal de gemeenteraad op 5 juli een besluit nemen.

 

Tip de redactie!