logo Gemeente Meierijstad

Op 14 en 15 oktober zijn er commissievergaderingen van de gemeente Meierijstad in het bestuurscentrum in Sint Oedenrode.  Vanaf 19.30 komen commissieleden op beide dagen bijeen om te spreken over diverse onderwerpen. Hieronder de agenda van de vergaderingen. Vanwege de aangescherpte Coronamaatregelen is er helaas geen mogelijkheid voor publiek – met uitzondering van insprekers – om de vergaderingen bij te wonen. Belangstellenden kunnen de vergadering, zoals gebruikelijk, via de livestream (www.meierijstad.nl/videoregistraties) volgen. Voor actuele informatie kijk op www.meierijstad.nl

Commissievergaderingen 14 oktober

Commissie Mens en Maatschappij

Op de agenda staat:

• Toestemming aan college voor instemming aanpassingen Gemeenschappelijke Regeling GGD Hart voor Brabant *
• Toestemming aan het college voor aanpassing gemeenschappelijke regeling Brabants Historisch Informatie Centrum *
• Verordening tot wijziging participatieverordening gemeente Meierijstad 2017 (2e wijziging)

Commissie Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering (aansluitend aan commissie Mens en Maatschappij)

Op de agenda staat:

• Vaststelling bestemmingsplannen:
– Bestemmingsplan ‘Buitengebied Veghel, herziening Boekelseweg 12-14’ te Erp *
– Bestemmingsplan ‘Willibrordushoek 1, Eerde’ *
– Bestemmingsplan ‘Buitengebied Veghel, herziening Pastoor Clercxstraat ong.’ in Zijtaart *
• Grondexploitaitie ‘de Vossenberg’ voor ontwikkeling gebied ‘de Vossenberg’ te Schijndel
• Verordening bedrijfsinvesteringszones 2021-2025 vastgoedeigenaren centrum Veghel en verordening bedrijfsinvesteringszones 2021-2025 ondernemers centrum Veghel *
• Verordening Stimuleringsregeling Duurzaamheid ondernemers en verenigingen Meierijstad *

* De agendacommissie heeft bepaald om deze punten aan te merken als hamerstuk. Voor deze punten geldt geen spreektijd, tenzij een inspreker en/of een fractie zich hiervoor heeft gemeld. Raadpleeg voor de actuele stand van zaken de gemeentelijke website.

Inspreken

Wilt u op één van deze onderwerpen inspreken? Neem dan contact op met de griffie (e-mail griffie@meierijstad.nl of tel. 14 0413). Aanmelding is mogelijk tot 13 oktober, 12.00 uur. De spreektijd is maximaal vijf minuten per inspreker.

Gezamenlijke commissievergadering 15 oktober

Op de agenda staat:

• 2e bestuursrapportage en daarbij behorende begrotingswijzigingen 2020
• Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 gemeente Meierijstad.

Inspreken

Wilt u op één van deze onderwerpen inspreken? Neem dan contact op met de griffie (e-mail griffie@meierijstad.nl of tel. 14 0413). Aanmelding is mogelijk tot 14 oktober, 12.00 uur. De spreektijd is maximaal vijf minuten per inspreker.

Tip de redactie!